Patru probleme sucevene pentru premierul TAriceanu

Patru dintre acestea sunt stringente Si vor fi aduse la cunoStinTa Sefului Guvernului de prefectul Orest Onofrei. Prefectul a declarat ieri cA este vorba In primul rInd de reabilitarea DN 17, Suceava- Vatra Dornei, care a devenit aproape impracticabil Si din cauza cAruia agenTii economici din turism riscA sA-Si pericliteze afacerile. Primul ministru va merge la PojorIta sA vadA dacA au Inceput lucrArile Si sA se lAmureascA la faTa locului asupra acestei probleme, a spus Onofrei. Celelalte probleme se referA la necesitatea prelungirii pistei Aeroportului Salcea de la 1800 la 2400 de metri, la consolidarea Podului de la ITcani peste rIul Suceava, Si la transferul clAdirii Centrului Militar JudeTean de la Ministerul ApArArii NaTionale la Consiliul JudeTean pentru crearea unui ghiSeu unic de eliberarea paSapoartelor, permiselor de conducere, pentru InmatriculAri Si radieri maSini Si pentru evidenTa populaTiei. Am sA-i aduc aminte domnului prim ministru cA existA o hotArIre a Consiliului Suprem de ApArare a TArii din 2003 prin care s-a aprobat prelungirea pistei Aeroportului Salcea pInA la 2400 de metri Si pentru asta trebuie finanTare. Pe Aeroportul Salcea trebuie sA existe trafic internaTional Si de aceea e nevoie de finanTare In ideea cA In 2007 judeTul Suceava va deveni judeT de graniTA al Uniunii Europene, un nod important In dezvoltarea turismului. Acolo mai trebuie rezolvatA cIt de repede Si o problemA de proprietate pentru cA altfel nu poate accesa fonduri. La Podul de la ITcani e nevoie de circa 28 de miliarde de lei pentru consolidare pentru cA existA riscul ca In cazul viiturilor sA se dezechilibreze, a precizat prefectul. De menTionat cA In cazul transferului clAdirii CMJ de la Ministerul ApArArii la Consiliul JudeTean existA o hotArIre de guvern care InsA nu este pusA In aplicare. PreSedintele PNL, premierul CAlin Popescu TAriceanu, dar Si miniStri, prefecTi, primari Si Sefi de filiale PNL din judeTele Moldovei, vor lua parte la alegerile pentru Sefia OrganizaTiei Suceava a formaTiunii liberale. Scrutinul se va Tine astAzi, IncepInd cu ora 10, In sala Mare a Casei Culturii, iar pe lIngA TAriceanu se vor afla printre alTii, ministrul Agriculturii, senatorul Gheorghe Flutur, ministrul ApArArii, Teodor Atanasiu, ministrul delegat pentru RelaTia cu Parlamentul, Bogdan Olteanu, secretarul general al Guvernului, Mihai Alexandru Voicu, preSedintele AgenTiei Nucleare, ValicA Gorea Si preSedintele Comisiei de AdministraTie PublicA din Camera DeputaTilor, secretarul general al PNL, Dan Motrescu. De asemenea, au fost invitaTi Sefii de OrganizaTii PNL din Moldova, prefecTii liberali din aceastA regiune, precum Si primarii PNL din municipiile Moldovei.