Flutur a dat semnalul ofensivei PNL In mediul rural

Flutur a declarat sImbAtA de la tribuna ConferinTei judeTene de alegeri, cA PNL poate sA-Si creeze o bazA ruralA la un nivel neatins In ultimii 15 ani Si a solicitat membrilor PNL Suceava reorientarea unei pArTi a resurselor politice cAtre mediul rural. PNL este al doilea partid dupA numArul de primar din comune Si avem dreptul sA sperAm cA vom Ingusta decalajul ce ne desparte de PSD, a spus vicepreSedintele liberal. Flutur a recunoscut cA ofensiva ruralA porneSte de la acceptarea realitATii cA se intrA Intr-un spaTiu netradiTional pentru PNL. Trebuie sA recunoaStem cA, In ceea ce priveSte electoratul rural, PNL joacA In deplasare. Acolo, la TarA, noi jucAm pe terenul PSD. Tocmai de aceea trebuie sA jucAm ofensiv Si curajos. Trebuie sA mergem peste PSD, pe terenul lor, la electoratul lor, a menTionat Flutur. El a Tinut sA sublinieze cA odatA cu retragerea din scenA a lui Ion Iliescu lumea de la sate pierde reflexele paternalismului Si Incetul cu Incetul ar putea sA se orienteze spre PNL. Un partid cu adevArat mare nu poate sta doar pe susTinerea a jumAtate din RomAnia. Avem nevoie de susTinerea Intregii RomAnii, urbanA Si ruralA, pentru a constitui pe termen lung, polul de centru-dreapta al scenei politice romAneSti, a spus vicepreSedintele liberal. El a Tinut sA precizeze cA pentru a avea succes In mediul rural liberalii trebuie sA vorbeascA pe limba oamenilor de la sate Si a amintit o poveste din Vechiul Testament despre visul faraonului din Egipt. E vorba de cele Sapte vaci grase Si Sapte vaci slabe. Oamenii trebuie sA Stie cA vremea PSD-ului a fost vremea vacilor slabe Si In care oamenii de la TarA au sArAcit, fArA credite, fArA investiTii, fArA Sanse de dezvoltare. Oamenii au rAmas la mIna stApInilor aroganTi. Vremea AlianTei trebuie sA fie vremea vacilor grase In care satul se dinamizeazA, absoarbe investiTii, fonduri externe, se europenizeazA, a spus vicepreSedintele PNL. Flutur a subliniat cA PNL are Sansa de a ajuta la naSterea unei clase importante de proprietari rurali, de oameni care preTuiesc proprietatea pe care o au. El a spus cA pachetul de legi ale proprietATii Si justiTiei este una din mAsurile definitorii ale actualului guvern, care ISi va asuma In curAnd rAspunderea. VicepreSedintele liberal a arAtat cA marca specificA a PNL In mediul rural va fi programul Fermierul subliniind cA satul de proprietari se poate transforma rapid In satul de fermieri, de oameni care-Si vor datora o parte din prosperitate politicilor noastre.