Premier-remanierea nu se anunta din timp ci se hotaraste

DeclaraTia aparTine premierului CAlin Popescu TAriceanu Si a fost fAcutA sImbAtA la Suceava. Intrebat de o eventualA remaniere guvernamentalA, TAriceanu a spus cA principalul obiectiv al sAu este integrarea RomAniei In Uniunea EuropeanA la 1 ianuarie 2007. El a spus cA potrivit unui proverb, nu se schimbA caii la cAruTa care urcA dealul.

Noi urcAm un deal greu care este cel al integrArii europene. Vreau sA va spun foarte clar cA dincolo de orice alte considerente, eu cred cA RomAnia nu are voie sA rateze integrarea la 1 ianuarie 2007, a spus TAriceanu. El a apreciat cA de data aceasta nu va mai merge ca sA obTinem o notA de trecere pe baza unor consideraTii Si aprecieri de ordin politic pentru cA un gest de acesta se face o singurA datA. ObservaTi care este atmosfera politicA care a degenerat considerabil In Europa OccidentalA Si mai ales In cele douA TAri FranTa Si Germania care reprezintA stAlpii construcTiei europene. Ca atare, In toamnA vom fi judecaTi Intr-o manierA extrem de analiticA Si obiectivA Si prin urmare, ca aceastA judecatA sA fie una In final cu un rezultat favorabil, noi trebuie sA ne concentrAm toate eforturile pe acest demers al Indeplinirii mAsurilor care au fost convenite cu Comisia EuropeanA la Incheierea negocierilor, a spus premierul.

El a subliniat cA orice altA acTiune In aceastA perioadA nu InseamnA decAt consumarea energiilor pe alte teme care nu reprezintA tema esenTialA. Eu am o responsabilitate ca prim-ministru al RomAniei In faTa unui Intreg popor Si anume sA duc cu bine aceastA construcTie europeanA pe linia de sosire In Uniunea EuropeanA. Eu nu pot sA-mi permit sA mA angajez la alte acTiuni In aceastA perioadA In care toate energiile instituTiilor statului Si a miniStrilor Si a Parlamentului trebuie sA fie concentrate In aceastA direcTie, a mai spus premierul.

El a adAugat cA teme precum remanierea sunt teme pe care nu le consider esenTiale acum. Oricum, opTiunea de remaniere premierul o are din prima zi de cAnd este instalat, poate sA decidA o remaniere pAnA la finele mandatului de patru ani, a spus TAriceanu.

Premierul a subliniat cA astfel de lucruri nu se anunTA din timp cu surle Si trAmbiTe In presA Si se fac; astea se hotArAsc seara Si a doua zi de dimineaTa ai ieSit Si ai anunTat.