Tariceanu sustine ca intre Cotroceni si Palatul Victoria e o buna colaborare

Prezent la ConferinTa judeTeanA de alegeri a PNL Suceava, TAriceanu a Incercat sA-Si convingA membrii de partid sA nu dea crezare zvonurilor aruncate pe piaTA cu scopul de a bAga zIzanie Intre liberali Si democraTi cerIndu-le sA fie uniTi Si sA aibA Incredere unii In alTii. Se acrediteazA ideea existenTei unui Santaj pe care Cotroceniul l-ar face la adresa Palatului Victoria, cA Intre PNL Si PD sunt fricTiuni. Nu e nimic adevArat Si de aceea vA rog sA aveTi Incredere unii In alTii, sA colaboraTi bine In plan local Si sA nu vA lAsaTi pradA acestor speculaTii, a spus TAriceanu. El a Tinut sA precizeze cA se InTelege foarte bine cu preSedintele Traian BAsescu Si cA se consultA regulat cu acesta cu privire la problemele care apar. StiTi cA In campania electoralA ImpreunA cu Traian BAsescu am muncit cot la cot Si am spus oamenilor cA vom merge pe o altA formA de colaborare nu ca In mandatul trecut cInd Intre Cotroceni Si Palatul Victoria a fost o permanentA rivalitate. Am spus cA vom colabora permanent pentru cA nu am fost aleSi ca unul sA prevaleze In faTa celuilalt cu ideile pe care le are ci am fost aleSi sA servim interesul cetATenilor. Colaborarea Intre mine Si Traian BAsescu a rAmas aceeaSi ca In campania electoralA. Ne InTelegem bine Si vom colabora In continuare, a declarat TAriceanu. Premierul a recunoscut cA pe anumite probleme e posibil sA aibA puncte de vedere diferite de ale preSedintelui InsA nu considerA aceasta o nenorocire. S-a IntImplat cu alegerile anticipate. Nu trebuie sA excludem necesitatea lor dar ceea ce mA preocupA foarte mult acum este agenda guvernului Si procesul de integrare europeanA Si de aceea cred cA alegerile anticipate nu sunt oportune In acest moment. Nu putem avea tot timpul puncte de vedere comune pentru cA nu suntem fraTi gemeni. Si fraTii gemeni au dreptul la pAreri diferite. Asta nu InseamnA cA nu ne InTelegem. VA spun cA ne InTelegem foarte bine, a spus TAriceanu.