Tariceanu-retinerea lui Patriciu este un eveniment surprinzator si nedorit

El a spus cA sunt IncercAri permanente pentru a introduce disensiuni Intre cele douA forTe ale AlianTei, PNL Si PD, existA IncercAri pentru a submina foarte buna conlucrare, colaborare pe care o am cu preSedintele Traian BAsescu. El a subliniat InsA cA, aSa cum a anunTat la Inceputul mandatului, succesul se va baza pe o relaTie strAnsA, apropiatA, de consultare permanentA. AceastA relaTie o am cu preSedintele BAsescu, In pofida faptului cA In anumite situaTii pot sA aparA diferenTe de puncte de vedere, dar asta nu InseamnA cA existA disensiuni Intre noi. Mesajul pe care doresc sA-l transmit celor care fac IncercAri disperate de a crea o rupturA In cadrul CoaliTiei, sA renunTe pentru cA nu vor reuSi, a spus TAriceanu. Intrebat dacA prin reTinerea lui Dinu Patriciu s-a Incercat crearea unei astfel de rupturi, premierul a spus cA a vAzut o serie de speculaTii care s-au fAcut In jurul acestei reTineri Si arAtAnd cA In nici un fel Intre mine Si preSedinte ar exista vreo disensiune cA ar exista presiuni, sau cA Intre cele douA partide ar exista neInTelegeri. Eu cred cA In politicA ai adversari politici, poate chiar mai mult decAt adversari, a mai spus TAriceanu. El a subliniat cA actualul Guvern este angajat Intr-un amplu proces de reformA, care este necesarA RomAniei Si romAnilor pentru a ajunge o TarA cu adevArat europeanA. Prin ceea ce s-a IntAmplat ieri prea puTin ne putem sA ne pretindem o TarA cu adevArat europeanA, a conchis TAriceanu.