Medicii fumatori renunta pentru o zi la Tigari

Sefa Compartimentului de Promovare a SAnAtATii din cadrul DirecTiei de SAnAtate PublicA Suceava, Mariana Stoleru, a declarat cA In 2005 Ziua MondialA FArA Tutun se desfASoarA sub sloganul ProfesioniStii din sAnAtate. AcTiune Si rAspunderi, iar medicii Si asistenTii medicali fumAtori, ar trebui sA renunTe la TigarA, pentru a da un exemplu persoanelor din afara sistemului sanitar. Ea a spus cA In acelaSi timp, DSP Suceava , ImpreunA cu FundaTia Aer Pur din IaSi, Inspectoratul Scolar Si filiala SalvaTi Copiii, deruleazA o campanie de informare Si educare a populaTiei, In special a celei tinere, despre pericolul fumatului. De asemenea, zilnic, timp de cIteva sAptAmIni, elevilor din douA clase ale Grupului Scolar 3 din Suceava, li se fac, atIt la Inceputul, cIt Si la finalul cursurilor, teste pentru determinarea stArii plAmInilor. Tot In aceastA perioadA, voluntarii de la SalvaTi Copiii vor ImpArTi prin discotecile din Suceava Si FAlticeni broSuri cu privire la pericolul fumatului, iar In toate Scolile, la orele de dirigenTie se va vorbi pe tema acestui viciu.