Oameni Si locuri din Bucovina expozitie de fotografii de arhiva

ExpoziTia va reuni 56 de fotografii alb-negru din arhiva SecTiei Etnografie, care au fost realizate In anii `70, cu prilejul campaniilor naTionale de cercetare etnograficA desfASurate In judeTul Suceava. Fotografiile ilustreazA ocupaTii tradiTionale, portul popular, chipuri Si peisaje bucovinene.