Corlatean-Legile proprietatii si justitiei trebuie discutate in Parlament

Premierul, din pAcate Si actualul Guvern ocolesc IncA o datA rolul firesc al Parlamentului Intr-un sistem democratic. Intr-un astfel de context proiecte de legi In zone sensibile, complexe, cum sunt justiTia sau domeniul proprietATii, trebuie discutate In procedura parlamentarA fireascA, In plenul Parlamentului, pentru a permite amendamentele necesare acolo unde este cazul, a spus CorlATean Intr-o conferinTA de presA.

El a arAtat cA asumarea rAspunderii pe cAteva zeci de proiecte de legi nu permite o dezbatere parlamentarA fireascA.

SA ne aduce aminte cA In campania electoralA, actualii guvernanTi, au afirmat rAspicat In repetate rAnduri cA de acum Inainte vor respecta Si vor consolida rolul firesc al Parlamentului In democraTia romAneascA. Este exact contrariul a ceea ce se IntAmplA acum. Foarte multe ordonanTe, ordonanTe de urgenTA, asumarea rAspunderii care nu permite o dezbatere pe subiecte sensibile pentru societatea romAneascA, a spus vicepreSedintele PSD.

El considerA cA din cauza asumArii rAspunderii atAt pe modificarea legilor proprietATii cAt Si pe cele ale justiTiei se poate ajunge la o situaTie de bulversare a societATii romAneSti. Vorbim de proprietate, vorbim de faptul cA pachetul de legi In domeniul justiTiei va conduce la subordonarea nemijlocitA, directA, fArA comentarii a parchetelor, a procurorilor direct la nivelul instituTiei prezidenTiale, la preSedinte Si la ministrul justiTiei. Se vor produce bulversAri In sistemul justiTiei pentru cA In douA luni vor sA-i schimbe pe toTi de la conducere. Deci, practic In timp ce se lanseazA tema regimului proprietATii, In acelaSi timp instanTele Si parchetele vor deveni inoperabile. Din punctul de vedere al impactului social pot fi efecte deosebit de serioase, a spus CorlATean.

El a precizat cA proiectele de legi In domeniul justiTiei nu au fost Si nici nu sunt solicitate de UE, iar Raportul de TarA din 2004 al Comisiei Europene privind RomAnia Si angajamentele luate de Guvernul romAn atunci priveau implementarea legilor deja adoptate In domeniul justiTiei, legi adoptate cu expertizA europeanA.