Liderul PNG Suceava s-a Inscris In Partidul Conservator

El a fAcut acest pas In urmA cu cAteva zile Si a fost acceptat foarte bine In noul partid primind chiar funcTia de prim-vicepreSedinte interimar pe probleme organizatorice. FuncTia va fi valabilA doar pAnA In toamna acestui an cAnd urmeazA sA fie organizate alegeri In cadrul organizaTiei sucevene a PC.

PreSedintele PC Suceava, senatorul Constantin Gheorghe a declarat cA aderarea lui ToderaScu la PC nu este singularA, alAturi de domnia sa fAcAnd pasul spre PC Si alTi membri ai PNG.