Expozitie de vesminte si podoabe medievale descoperite in judetul Suceava

ExpoziTia reuneSte 30 de piese din patrimoniul Complexului Muzeal Bucovina, care au o valoare de asigurare care depASeSte bine opt milioane de euro, Si care au fost descoperite Si restaurate In judeTul Suceava, iar la deschiderea de astAzi a luat parte Si academicianul RAzvan Teodorescu. El s-a arAtat IncIntat de ceea ce vede Si a subliniat cA tot ceea ce se Stia despre veSmintele romAneSti este rAsturnat de exponatele de-aici, care ar trebui expuse Si la Muzeul de Istorie din BucureSti. Si asta, pentru cA este vorba despre piese unice, despre existenTa cArora nu se Stia. La rIndul sAu, directorul Complexului Muzeal Bucovina, Emil Ursu, a declarat cA ideea organizArii expoziTiei Mode Si veSminte din trecut i-a venit din dorinTa de a prezenta publicului ceva ce nu a vAzut niciodatA, Si a precizat cA restaurarea pieselor a durat aproximativ 7 ani. In cadrul expoziTiei sunt prezentate, Intre altele, veSminte lucrate din mAtase decoratA cu fir de aur, rochii pentru jupIniTe, marame, bonete, pantofi Si brIie. Ursu a spus cA toate piesele au fost descoperite de-a lungul timpului, In urma cercetArilor arheologice sistematice, In morminte de la bisericile SfIntul Ioan BotezAtorul Si MirAuTi, din Siret Si respectiv Suceava, dar Si de la MAnAstirea Probota. El a subliniat cA una dintre cele mai deosebite piese este epitrahilul datat din secolul al XV-lea, care a fost descoperit Intr-un mormInt de la Biserica MirAuTi Si este atribuit primului Mitropolit al Moldovei, Iosif I. Emil Ursu a mai spus cA de luni, expoziTia Mode Si veSminte din trecut va fi completatA cu un micro-tIrg de produse cosmetice Si bijuterii.