Lider PSD-Actuala putere hartuieste alesii locali ai opozitiei

CorlATean a spus Intr-o conferinTA de presA cA bAtAlia politicA la nivel naTional se reflectA In forme extrem de interesante arAtAnd cA asupra aleSilor locali ai PSD se exercitA presiuni politice intolerante.

El a anunTat cA toate aceste situaTii au fost monitorizate de PSD Si vor fi prezentate sAptAmAna viitoare Intr-o conferinTA de presA, dar au fost deja prezentate la Strasbourg, la Congresul Puterilor Locale Si Regionale de preSedintele Uniunii NaTionale a Consiliilor JudeTene din RomAnia, Liviu Dragnea.

El a prezentat aceastA situaTie care este realmente alarmantA, cu presiuni intolerante Si IncAlcarea evidentA a legii, a spus CorlATean.

VicepreSedintele PSD a arAtat cA In ceea ce priveSte suspendarea din funcTii a unor aleSi judeTeni ai PSD pe motiv cA ar fi incompatibili fiind Si membri ai AutoritATilor Teritoriale de Ordine PublicA este absolut scandalos Si inacceptabil, nici politic Si nici din punct de vedere juridic nu este acceptabil.

AceastA lege a funcTionat Si Inainte de venirea la guvernare a AlianTei, iar interpretarea juridicA datA de serviciile juridice specializate a spus foarte clar cA nu existA incompatibilitate Intre cele douA funcTii. Aceasta a fost practica In administraTie timp de cATiva ani de zile Si deodatA aceastA practicA este schimbatA din raTiuni evidente de ordin politic, a spus Titus CorlATean.

El a arAtat cA situaTiile Inregistrate la Sibiu Si la Vaslui, unde prefecTii au constatat Incetarea mandatului de ales al vicepreSedinTilor PSD ai Consiliilor JudeTene este absolut inacceptabil.

CAtA vreme ai un vicepreSedinte PSD al Consiliului JudeTean cAruia i se aplicA acest cartonaS orange Si ai In acelaSi timp Si preSedintele CJ sau vicepreSedinte care aparTin In speTa respectivA unei alte forTe politice care sprijinA sau este implicatA direct In coaliTia de guvernare, dar ei sunt exceptaTi de la aceste reguli, cAtA vreme, de exemplu, domnul vicepreSedinte FrunzAverde de la CaraS este exact In aceeaSi situaTie Si nimeni nu spune nici un cuvAnt -este bine mersi pe locul domniei sale- este evident o comandA politicA direcTionatA spre PSD. Sunt chestiuni inacceptabile dincolo de aspectele cA evaluarea juridicA Si practica administraTiei acum un an de zile a spus foarte clar cA nu existA incompatibilitate, a declarat Titus CorlATean.

El a apreciat cA In acest caz este In mod clar o acTiune politicA, o comandA politicA Si o acTiune politicA de hArTuire a aleSilor locali ai PSD In toatA Tara, dar In acelaSi timp o modalitate tacticA de a redirecTiona atenTia opiniei publice, de a stArni noi subiecte, scandaluri, In clipa In care actul de guvernare, IncepAnd cu AdministraTia PrezidenTialA Si continuAnd cu Guvernul, se lovesc de probleme realmente dificile, se lovesc de propria incompetenTA, se lovesc de probleme extrem de serioase In ceea ce priveSte integrarea europeanA.