Onofrei a€“Guvernul a fost indreptatit sa aloce fonduri comunei Berchisesti

PSD Si-a gAsit un vorbitor de serviciu ca sA aibA timp ceilalTi sA-Si rezolve problemele Si sA nu iasA prea tare In presA, a declarat Onofrei. PreSedintele PNL Suceava i-a adus aminte vicepreSedintelui PSD cA BerchiSeSti este o comunA nou InfiinTatA, fArA buget Si cA demersurile cAtre Guvern pentru alocarea de fonduri au fost fAcute In urmA cu mai bine de douA luni Si nu acum In preajma alegerilor pentru funcTia de primar. Ii spun domnului CorlATean care nu Stiu cu ce se ocupA cA banii la BerchiSeSti nici mAcar nu au venit. Probabil cA parlamentarii Si consilierii noStri o sA meargA la BerchiSeSti sA le explice oamenilor cA nu-i voie sA primeascA bani dacA nu au deloc pentru cA PSD nu vrea, a spus Onofrei. Prezent la Suceava, vicepreSedintele PSD Titus CorlATean, a acuzat actuala putere cA foloseSte mita electoralAa€┢ Si a spus cA In acelaSi timp, candidatul PSD pentru funcTia de primar al comunei BerchiSeSti, Violeta TAran, este cercetatA pentru activitatea pe care a avut-o ca primar al comunei DrAgoieSti. Numai din zona Patriarhiei InTeleg cA nu a beneficiat de controale, a spus CorlATean care a precizat cA toate controalele sInt soldate cu zero la capitolul nereguli. Guvernul a hotArIt sA aloce 3,2 miliarde de lei, comunei sucevene BerchiSeSti, reInfiinTatA anul acesta In urma desprinderii de DrAgoieSti, pentru achiziTionarea Si modernizarea spaTiului destinat PrimAriei, dar Si pentru construirea unui pod peste pIrIul CorlATii. Suma provine din Fondul de rezervA bugetarA pe 2005, aflat la dispoziTia Executivului Si va fi transferatA bugetului propriu al BerchiSeStiului. Comuna In care pe 12 iunie vor fi organizate alegeri pentru primar Si Consiliul Local, are In componenTA douA localitATi-BerchiSeSti Si Corlata. Dat fiind faptul cA PrimAria BerchiSeSti nu dispune de un sediu, a fost identificat un imobil care va fi achiziTionat Si modernizat, astfel IncIt sA asigure condiTiile necesare desfASurArii activitATii autoritATilor locale. De asemenea, construirea unui pod peste pIrIul CorlATii este necesarA, IntrucIt podeTul din BerchiSeSti se aflA Intr-o stare avansatA de degradare.