Onofrei Si Uricec sint convinsi ca la Suceava AlianTa PNL-PD functioneazA

Acesta este semnalul pe care aliaTii suceveni au vrut sA-l transmitA In exterior dupA scurtcircuitul produs In ultima SedinTA a Consiliului JudeTean cInd patru din cei cinci consilieri democraTi au votat In douA rInduri alAturi de PSD Si PPRM. ReuniTi sImbAtA Intr-o conferinTA de presA comunA, pentru prima datA In acest an, copreSedinTii AlianTei D.A. Suceava, liderii PNL Si PD, Orest Onofrei respectiv Eugen Constantin Uricec, au Incercat sA demonstreze cA Intre aliaTi existA unitate Si cA nu se pune problema dezbinArii In viitor. Onofrei a Tinut sA explice din start cA pInA acum nu au fost date semnale In numele AlianTei D.A. Suceava deoarece fiecare s-a ocupat de problemele de administraTie, el In calitate de prefect iar Uricec In calitate de vicepreSedinte al Consiliului JudeTean. AlianTa existA In Consiliul JudeTean. A existat Si va exista dialog Intre PNL Si PD pentru cA IncepInd de la constituire AlianTa a funcTionat absolut In regulA faTA de alte judeTe unde sunt probleme, In campanie a funcTionat superInregulA Si dupA iarASi In regulA, a spus Onofrei. In opinia lui ceea ce s-a IntImplat In Consiliul JudeTean se datoreazA modului In care este abordat rolul deliberativului Si executivului. Liderul liberalilor suceveni a spus cA In perioada urmAtoare principalul lucru care trebuie fAcut este acela de a responsabiliza consilierii judeTeni asupra rolului lor pentru ca deliberativul sA nu mai joace un rol de decor. In ultimii opt ani Consiliul JudeTean s-a comportat mai mult ca rol decorativ decIt ca Si decizie pentru cA exista o majoritate mult prea confortabilA IncIt toatA greutatea deciziei era la preSedintele Consiliului JudeTean , nici mAcar la vicepreSedinTi. Acest lucru nu e normal pentru cA prin lege Consiliul JudeTean hotArASte, nu preSedintele. Inclusiv dialogul In Consiliul JudeTean era anormal. Consilierii cInd aveau de fAcut un amendament sau de cerut ceva nu cerea In numele Consiliului JudeTean ci cereau de la preSedinte, lucru absolut anormal. S-a ajuns la aberaTii de felul democraTia care stAtea In pixul lui Mischie, a spus Onofrei, care a fost consilier judeTean In perioada 1996- 2004. El a precizat cA Tinta AlianTei D.A. Suceava , stabilitA In SedinTa Consiliului JudeTean de Conducere desfASuratA la finele sAptAmInii trecute, este aceea de a decide In Consiliul JudeTean astfel IncIt sA nu rAmInA la bunAvoinTa preSedintelui Consiliului JudeTean. Pentru asta a spus Onofrei e nevoie ca aleSii judeTeni ai PNL Si PD sA dialogheze mai mult, sA stabileascA strategii comune Si sA fie mai coerenTi In deliberativul judeTean. La rIndul sAu preSedintele PD Suceava, Eugen Constantin Uricec, a declarat cA In AlianTa D.A. existA comunicare Si cA de multe ori s-a InTeles cu Onofrei chiar din priviri. AlianTa funcTioneazA IncepInd de la alegerile locale, iar situaTii speciale nu au fost. Cu domnul Onofrei nu am avut nici o sincopA In colaborare Si au fost momente nu uSoare cInd am negociat posturile pentru serviciile descentralizate. Absolut nici un fel de discuTie In contradictoriu nu am avut Si pot sA spun cA cIteodatA ne-am InTeles chiar din ochi, a spus Uricec. El a subliniat cA ceea ce s-a IntImplat In ultima SedinTA a Consiliului JudeTean s-a datorat faptului cA nu a existat un dialog suficient Intre consilierii democraTi Si liberali, precizInd cA In SedinTa Consiliului JudeTean de Conducere al AlianTei s-a stabilit un mod de lucru operativ. In cadrul acestui organism s-a stabilit cA Uricec va fi liderul grupului consilierilor democraTi din deliberativul judeTean, urmInd ca liberalii sA-Si desemneze omul In aceste zile. Cel mai probabil va fi desemnat Bogdan Cristache, care-l va Inlocui pe Daniel Cadariu, care se pare cA nu a fost pe placul democraTilor. De altfel Cadariu a fost taxat de Seful sAu politic pentru declaraTia pe care a fAcut-o sAptAmIna trecutA cum cA va sesiza Consiliul NaTional de Conducere al AlianTei sA ia mAsuri Impotriva democraTilor care au votat In deliberativ alAturi de opoziTie. DeclaraTia a fost catalogatA de preSedintele PNL Suceava ca fiind neinspiratA.