PSD Suceava Si-a stabilit guvernul local din umbrA

Potrivit preSedintelui PSD Suceava, Gavril MIrza, In SedinTa Biroului, la care a participat Si vicepreSedintele PSD, Titus CorlATean, fiecare dintre vicepreSedinTii organizaTiei au primit sarcinA sA se ocupe de cIte un departament de specialitate. Fiecare dintre aceste direcTii vor fi conduse de cAtre un vicepreSedinte Si un Sef de direcTie. Astfel, DirecTia de Dezvoltare judeTeanA Si regionalA va fi condusA de vicepreSedintele Ioan CuSnir, iar ca Sef de direcTie Petru Simeria; DirecTia de AdministraTie PublicA a€“ Mihai Grozavu/, Petru HaliTA; DirecTia de comerT Si Transporturi a€“ Gheorghe Iacob/Daniel DrAgoi; DirecTia de AgriculturA Si Dezvoltare RuralA a€“Ioan Stan Si Paul LeSanu/AtansA Nistor; DirecTia de CulturA Si InvATAmInt a€“Mihai Vitcu/Lucian Severin; DirecTia de relaTii externe Si probleme de justiTie Iordache Verginel/Mirela AdomnicAi; DirecTia de ProtecTie SocialA Si SAnAtate, Agoutin Carmen/Mihai CreTeanu; DirecTia de Comunicare Imagine a€“Ovidiu DonTu, care este Si purtAtor de cuvInt; DirecTia Probleme de SilviculturA Si ProtecTia mediului a€“ Nechifor Tofan/Dorel CrAciun; DirecTia EconomicA Si probleme de industrie a€“ Radu Pricop/Dumitru MAlASincA Si DirecTia FinanciarA a€“ Cornel Popovici/DragoS Ungureanu. In acelaSi timp, preSedintele PSD Suceava a mai precizat cA tot ieri au fost stabiliTi Si cei Sapte secretari ai OrganizaTiei judeTene, aceStia fiind Vasile Ilie pe probleme de analizA politicA; Gheorghe Nechiforel a€“ probleme de relaTii cu partenerii sociali Si societatea civilA, DAnuT Burgheaua a€“organizatoric; Eugen Girigan cu probleme de logisticA Si evenimente, Ioan Buhu a€“ coordonarea Si Indrumarea organizaTiilor de partid, Gabriel CArAbuS cu probleme de monitorizare Si probleme de tineret Si Ovidiu Milici a€“pregAtirea Si formarea politicA a tinerilor.