Onofrei contesta acuzatiile lui Corlatean privind vizita lui Flutur in Japonia

ExistA nevoia de a avea noi pieTe de desfacere, iar japonezii erau interesaTi de importurile de miere de albine Si vinuri, erau interesaTi sA investeascA In agriculturA, pe partea de irigaTii. CorlATeanu se comportA copilAreSte pentru cA altceva nu are de spus Si criticA un ministru cA a aplecat In Japonia ca Si cum s-ar fi dus la Jocurile Olimpice de la Nagano, a spus Onofrei. El i-a a dus aminte vicepreSedintelui PSD cA judeTul Suceava are relaTii de colaborare cu japonezii In domeniul restaurArii monumentelor istorice Si cA prezenTa sa In Tara Soarelui RAsare, senatorul de Suceava, Gheorghe Fluture va contribui la promovarea turismului sucevean. Il invit pe CorlATean la PrefecturA sA-i explic cum stA treaba cu Japonia pentru cA nu InTeles sAracul, a mai spus Onofrei. VicepreSedintele PSD Titus CorlATean l-a criticat de la Suceava pe ministrul Agriculturii care pierde timpul pe tArImuri japoneze In loc sA stea In TarA Si sA rezolve problemele din domeniul pe care-l coordoneazA. Mi se pare absolut uimitor ca dumnealui sA voiajeze, sA piardA timpul pe tArImuri japoneze. Nu Stiu cum dorim noi sA compatibilizAm agricultura romAneascA cu cea japonezA, care sunt marile noastre prioritATi In acest domeniu cItA vreme agricultura romAneascA are nevoie de o gestiune profesionistA, de conducerea ministerului aici In TarA, a spus CorlATean. VicepreSedintele PSD a precizat cA Ministerul Agriculturii strAluceSte In pachetul restanTierilor subliniind cA are trei restanTe importante In materie de proiecte legislative necesare procesului de integrare europeanA. E vorba de o lege care sA reglementeze regimul aditivilor alimentari, de obligaTii asumate de minister prin intermediul AutoritATii NaTionale Sanitar Veterinare, valoarea sAnAtATii efectivelor de animale, Inregistrarea animalelor, sunt mai multe chestiuni. Sunt lucruri concrete care fac parte din pachetul de 1.100 mAsuri care trebuie implementate In cursul acestui an pInA In luna septembrie- octombrie Si care sA permitA raportului Comisiei Europene de monitorizare privind RomAnia care va fi publicat undeva la Inceputul lui noiembrie sA se evite menTionarea clauzei de salvgardare. Vorbim de obligaTii ale administraTiei care sunt lAsate Si ignorate In detrimentul unor excursii foarte interesante. Vorbim de lucruri care nu se fac dar In acelaSi timp sunt preferate excursii In Tara Soarelui RAsare. Nu mi se pare corect ceea ce IntImplA Si cred cA este bine sA lAsAm retorica politicA Si sA se apuce de treabA pentru cA pentru asta au ajuns la guvernare, a mai spus CorlATean.