Flutur deschide piata japoneza pentru produsele agroalimentare romanesti

Flutur, care a fAcut parte din delegaTia RomAniei la ExpoziTia MondialA din Japonia a declarat cA a prezentat oferta RomAniei In domeniul produselor agricole Si a arAtat cA existA interes din parte Japoniei pentru a importa din RomAnia vinuri, ape minerale, brAnzeturi, miere de albine Si In special produse bio Sunt foarte interesaTi de produsele biologice, a spus ministrul Agriculturii care a adAugat cA nici un efort nu e prea mare pentru deschiderea de noi pieTe de desfacere pentru produsele romAneSti.

In strategia Ministerului Agriculturii unul din punctele esenTiale este gAsirea de noi pieTe de desfacere, iar pe lAngA TArile Uniunii Europene trebuie sA gAsim Si alTi mari consumatori, cum ar fi Rusia, Japonia sau TArile arabe, a spus Gheorghe Flutur. El a arAtat cA existA preocupare de a discuta In aceastA perioadA cu unele TAri arabe In vederea exportului de grAu, avAnd In vedere cA se prefigureazA un an bun In producTia de cereale, In special grAu.

Ministrul Agriculturii a mai spus cA experienTa japonezA In domeniul cooperaTiei In agriculturA este foarte utilA RomAniei, precizAnd cA, de mai mulTi ani, In unele judeTe pilot din RomAnia, Japonia finanTeazA programe In acest domeniu. Aceste programe urmAresc gruparea fermierilor pentru a rezista concurenTei de pe piaTA, a spus Flutur care a subliniat cA Si Ministerul Agriculturii a promovat un proiect de lege care are In vedere finanTarea fermierilor care se grupeazA In vederea InfiinTArii de abatoare sau a altor unitATi de procesare a produselor agricole. Gheorghe Flutur a mai spus cA a discutat In Japonia Si posibilitatea efectuArii unor investiTii japoneze In turismul rural din RomAnia, precizAnd cA In Dieta din Japonia a fost Intrebat de mAnAstirile din Bucovina. El a arAtat cA familia regalA din Japonia a vizitat mAnAstirile bucovinene, iar Japonia a finanTat cu sume importante lucrArile de restaurare a mAnAstirii Probota.

Nu trebuie sA ne sperie distanTa geograficA dintre RomAnia Si Japonia ci trebuie sA ocupAm marile pieTe de consum cu produse tradiTionale romAneSti la care trebuie sA facem mai multA reclamA, a spus ministrul Agriculturii. Flutur a subliniat cA la restaurantul romAnesc din cadrul ExpoziTiei Mondiale era coadA la mititei Si sarmale, fiind deliciul expoziTiei.