Onofrei : DeclaraTiile lui DonTu sunA a nesimTire

Aceasta este pArerea exprimatA de prefectul liberal la Sucevei, Orest Onofrei, vizavi de vicepreSedintele organizaTiei judeTene a PSD, care l-a atacat recent spunInd despre el cA nu se pricepe la administraTie. DeclaraTia lui DonTu sunA a nesimTire Si de fapt nu e singura. Ar trebui sA-Si scoatA brevet de invenTie la Gaudeamus (nr- Clubul de InventicA Gaudeamus, fundaTie condusA de DonTu). Propun suplimentarea sumei pe care Consiliul JudeTean o dA la Clubul de InventicA inclusiv pentru invenTiile politice pe care DonTu le-a produs, a declarat Onofrei. Prefectul a criticat activitatea pe care DonTu o desfASoarA In calitate de director executiv al Camerei de ComerT, Industrie Si AgriculturA Suceava apreciind cA misiunile economice pe care acesta le organizeazA In exterior nu au finalitatea doritA. IntIlnirile organizate la PrefecturA cu diverSi oameni de afaceri se lasA cu mai multe lucruri benefice pentru judeT Si sunt oricum mai bune decIt excursiile sponsorizate de Camera de ComerT In care DonTu merge gratuit. Excursii de documentare In care DonTu merge gratuit mai dInd din cInd In cInd cIte un bonus Si la cIte o personalitate politicA. Misiunile economice de pInA acum ale CCI au fost100% excursii. Nu am nici o dovadA cA misiunile economice sau ales cu altceva decIt cu week-end-uri sau cu un concediu frumos organizat In strAinAtate. DacA aTi observat misiunile organizate de CCI pInA acum au foarte mare succes In Germania, America, acolo unde e de vAzut cIte ceva Si mult mai puTin In zonele unde s-ar putea dezvolta relaTii economice. CITi solicitanTi gAseSte pentru excursii In Germania, Grecia, Austria, America Si cITi gAseSte pentru Ucraina, Rusia, China, Turcia unde ar trebui dezvoltate relaTii economice, a declarat Onofrei, care a adAugat Oricum DonTu nu poate sA aibA nici un succes mergInd In Germania Si America sA aducA investitori. Acolo dacA oamenii au interese sA vinA vin fArA sA-l Intrebe pe DonTu. Onofrei a mai spus cA a primit semnale de la mai mulTi agenTi economici membri ai CCI care sunt nemulTumiTi de faptul cA In fruntea Camerei se aflA o persoanA angajatA politic. Camera de ComerT ar trebui TinutA In afara influenTei politice Si nu cred cA e corect ceea ce se IntImplA acum, a conchis prefectul.