Mirza- pregatit sa conteste un eventual ordin al lui Onofrei de destituire

MIrza este acuzat cA la ATOP a desfASurat o activitate remuneratA IncAlcInd astfel prevederile Legii 161/2003 privind combaterea corupTiei. Potrivit acesteia, funcTia de preSedinte sau vicepreSedinte de Consiliu JudeTean este incompatibilA cu orice altA funcTie publicA sau o activitate remuneratA In TarA sau strAinAtate cu excepTia funcTiei de cadru didactic sau a funcTiilor din cadrul unor asociaTii, fundaTii, sau alte organizaTii neguvernamentale. Gavril MIrza susTine cA el nu s-a aflat In incompatibilitate, apreciind cA ATOP este o organizaTie neguvernamentalA Si cA In calitatea de preSedinte a primit indemnizaTie nu remuneraTie. Chiar dacA aS fi fost In incompatibilitate am ieSit din ea In data de 30 mai, a spus MIrza. In acelaSi timp, el a declarat cA In condiTiile In care cazul de la Suceava nu este singular, Liga AleSilor PSD Si Uniunea NaTionalA a Consiliilor JudeTene vor elabora un protest pe marginea acestui subiect, pe care-l vor Inainta Congresului Puterilor Locale Si Regionale de la Strasbourg, Comisiei Europene Si Uniunii Europene. PesediStii considerA cA prin acTiunile declanSate Impotriva lor de actuala putere, sunt IncAlcate drepturile aleSilor locali. Pentru a putea emite ordinul prefectul are nevoie de referatul secretarului general al judeTului, Dumitru DAnilA, care urma sA fie Inaintat Prefecturii In dupA amiaza zilei de ieri. DAnilA a declarat ieri cA din referat rezultA cA preSedintele Consiliului JudeTean nu s-a aflat In stare de incompatibilitate.