CJ Suceava a notificat locuitorii din Vama privind conducta de gaze

PreSedintele Consiliului JudeTean, Gavril MIrza, a declarat cA ISi menTine intenTia de a-i acTiona In judecatA In baza Legii gazelor pe cei care se opun trecerii conductelor pe proprietATile lor. Consiliul Local Vama a stabilit despAgubiri de 2,5 milioane de lei pe hectare pentru cetATenii respectivi dupA care li s-ar fi sugerat de cAtre conducerea localitATii cA vor mai primi ceva Si de la constructor o anumitA despAgubire. Unii au cerut ciment, alTii motorinA, ca la tarabA. Nu Stiu dacA un interes major poate fi tratat In acest fel, a spus MIrza. Seful administraTiei judeTene a precizat cA pe componenta de gaz a proiectului Suceava a€“utilitATi Si mediu se lucreazA pe trei sectoare, unul deschis la Frasin Si douA la CImpulung Moldovenesc, iar miercuri se vor stabili mAsuri pentru realizarea lucrArilor de racordare la conducta magistralA de gaz metan a 15 localitATi care au deja reTelele interioare montate.