Onofrei-Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Suceava are o dotare precara

Onofrei a declarat cA marTi s-a fAcut un bilanT al activitATilor desfASurate de instituTie, In prezenTa unor reprezentanTi ai Ministerului AdministraTiei Si Internelor aflaTi In control, In urma cAruia a constatat cA Inspectoratul nu poate face faTA cu succes unor situaTii extreme. DotArile sunt foarte modeste. Doar 3% dintre maSini au o vechime de pInA al cinci ani, 75% avInd peste 14 ani vechime. Pentru militari nici mAcar echipamentul de oraS nu este complet, a precizat Onofrei. Potrivit prefectului, judeTul Suceava a avut noroc pInA acum cA nu s-a confruntat cu situaTii deosebite care sA necesite intervenTia Inspectoratului JudeTean pentru SituaTii de UrgenTA. Noroc cA nu ne-a dat Dumnezeu o ploaie suficient de mare ca sA putem vedea ce se poate face cu dotArile Si echipamentele pe care le are la aceastA orA Inspectoratul. Eu cred cA pe moment ce se descentralizeazA activitatea administrativA, plus apropierea de Uniunea EuropeanA pentru care siguranTa cetATeanului reprezintA o prioritate va face ca Inspectoratul pentru SituaTii de UrgenTA sA funcTioneze la modul la care este destinat prin lege, a spus Onofrei.