Onofrei cere pozitia MAI in cazul presupusei incompatibilitati a lui Mirza

Onofrei a transmis MAI o adresA prin care solicitA clarificAri In legAturA cu presupusa incompatibilitate dintre douA funcTii deTinute de MIrza, respectiv preSedinte al CJ Si al AutoritATii Teritoriale de Ordine PublicA-ATOP. Legea 161/2003, de combatere a corupTiei, stipuleazA faptul cA un preSedinte de Consiliu JudeTean nu poate desfASura o activitate remuneratA concomitent cu cea de ales local, IntrucIt acest fapt duce la starea de incompatibilitate. Gavril MIrza a apreciat InsA cA nu s-a aflat In incompatibilitate, iar dacA se gAsea In aceastA stare, a scApat de ea, pentru cA a demisionat de la conducerea ATOP In data de 30 mai. TotodatA, el a declarat cA va apela la instanTA dacA prefectul va da ordinul de Incetare a mandatului sAu de Sef al administraTiei judeTene. MIrza a mai spus cA In condiTiile In care cazul de la Suceava nu este singular, Liga AleSilor PSD Si Uniunea NaTionalA a Consiliilor JudeTene vor elabora un protest pe marginea acestui subiect, pe care-l vor Inainta Congresului Puterilor Locale Si Regionale de la Strasbourg, Comisiei Europene Si Uniunii Europene. PesediStii considerA cA prin acTiunile declanSate Impotriva lor de actuala putere, sunt IncAlcate drepturile aleSilor locali.