Mirza nemultumit de mersul lucrarilor la Centrul Economic Bucovina

El a declarat cA antreprenorul general, firma greceascA Aktor, a dat investiTia In subantreprizA societATii bucureStene Mega Electrica, iar aceasta se miScA greu Si face treabA de proastA calitate. MIrza a mai spus cA pInA acum, lucrArile au fost realizate In proporTie de numai 28%, Si nu de 74%, cum stipuleazA contractul, Si a precizat cA mIine va purta discuTii cu executantul, pentru lAmurirea problemei. Centrul Economic Si de Afaceri Bucovina se va Intinde pe o suprafaTA de 11 mii de metri pAtraTi Si va cuprinde centre expoziTionale Si de formare a managerilor, hale de producTie, depozite, parcAri Si spaTii de cazare. InvestiTia se cifreazA la aproximativ 5 milioane de euro, iar majoritatea banilor vor fi alocaTi din fondurile Uniunii Europene.