BaiSanu: La Primarii exista o practica de aburire a cetateanului

BAiSanu s-a declarat nemulTumit de faptul cA foarte mulTi suceveni care au adresat solicitAri repetate primAriilor pentru soluTionarea unor probleme au primit la fiecare cerere rAspunsuri total diferite lucru care i-a bulversat. La douA cereri fAcute de aceeaSi persoanA pentru aceeaSi problemA s-au dat douA rAspunsuri total diferite. Si nu este numai un caz, sunt mai multe. Nu este admisibil ca alesul comunitATii sA ISi batA joc de proprii cetATeni care-Si cautA dreptatea IncercInd sA-i InnebuneascA cu tot felul de acte care nu au nici o legAturA cu realitatea. Categoric cA-i vom pedepsi pe cei care au fAcut greSeli de genul acesta. Vom merge pe suspendare sau demitere. Am observat cA existA o practicA de aburire a cetATeanului, a spus BAiSanu. El a precizat cA In cazul unor procese foarte multe primArii trimit cAtre judecAtorii acte partinice prin care IncearcA sA sprijine una sau alta dintre pArTi lucru considerat anormal. AtenTionez primarii Si secretarii de primArii sA-Si asume responsabilitatea celor scrise pentru cA nu au dreptul sA ducA In eroare nici unul dintre cetATenii comunelor sau oraSelor pe care le conduc In caz contrar voi proceda la luarea mAsurilor legale Impotriva lor. Am In vedere Si InfiinTarea de comisii care sA cerceteze din punct de vedere juridic legalitatea actelor emise Si dacA nu sunt Intocmite corect Si nu scote In evidenTA realitatea Ii vom sancTiona, a mai spus subprefectul.