V-am votat si Gavril Mirza- motivele petentilor veniti la Prefectura

Onofrei a declarat cA foarte mulTi cetATeni care se adreseazA instituTiei Prefectului dau o conotaTie politicA demersului lor spunInd cA au avut de suferit de pe urma primarilor PSD Si a Sefului PSD Suceava, Gavril MIrza, In speranTa cA petiTiile lor vor fi soluTionate favorabil Si mai rapid chiar dacA nu au dreptate. Cuvintele magice, a spus Onofrei, sunt rostite destul de des Si de cAtre persoane care sunt supuse controlului de cAtre instituTiile statului. ExistA persoane Si instituTii care atunci cInd se adreseazA Prefecturii folosesc cuvinte magice care sperA sA deschidA uSa, sA gAseascA InTelegere chiar dacA au sau nu au dreptate Si anume primar PSD, sau v-am votat sau Gavril MIrza sperInd cA controlul poate sA treacA sau petiTia poate fi soluTionatA mai lesne Si mai subiectiv dacA se dA o conotaTie politicA demersului pe care ei Il fac, a declarat Onofrei. Prefectul sugereazA petiTionarilor sA foloseascA mijloace cinstite pentru a-Si rezolva problemele. El a Tinut sA le mulTumeascA celor care au dat votul AlianTei Si sA le atragA atenTia cA nu pot avea cIStig de cauzA In demersurile lor dacA legea nu le dA dreptate. Faptul cA unii spun cA ne-au votat Si poate cA ne-au votat, le mulTumim pentru asta, dar asta nu InseamnA cA au dreptate dacA nu au, nu InseamnA cA li se dA dreptate dacA legea nu le-o dA cum tot aSa nu e normal ca atunci cInd greSeSti sA ITi motivezi greSelile prin faptul cA eSti In alt partid sau de altA culoare politicA. Lucrurile trebuie sA rAmInA pe cIt posibil In stare de neutralitate pentru cA aSa cred eu cA poTi cIStiga Increderea In instituTiile statutului Si In administraTia localA Si judeTeanA, a spus Onofrei. Prefectul recunoaSte cA aSteptArile oamenilor sunt mari dar a precizat cA schimbarea puterii nu conduce automat la rezolvarea problemelor dacA cetATenii nu au dreptate. Sunt unii oameni care spun cA am aSteptat sA plece AStia(PSD) sA veniTi voi ca sA faceTi dreptate. E Si un sImbure de adevAr dar nu InseamnA cA dacA s-au schimbat oamenii a apArut Si dreptatea. In zona asta e extrem de complicat sA explici oamenilor pentru cA ei vin aSa Intr-un fel paternal ca sA-Si rezolve problemele. Cel mai complicat este sA explici oamenilor care nu au dreptate Si IncearcA sA obTinA ceea ce vor apelInd la cuvintele astea magice care cred ei cA rezolvA problema. Oamenii Stiu cA s-au rezolvat Si aSa lucrurile Si din cauza asta trebuie sA fim foarte atenTi ca lucrurile sA nu se rezolve din aceste motive, a menTionat Onofrei. El a spus cA nu s-a considerat niciodatA un prefect perfect Si cA va Incerca sA facA In aSa fel IncIt sA nu fie acuzat cA deciziile pe care le va lua au conotaTii politico-clientelare sau subiective. Eu nu m-am declarat niciodatA ca prefect perfect dar Incerc sA fac cIt mai mult posibil sA nu fiu acuzat cA deciziile pe care le luAm ca instituTie a prefectului sA fie legate sau sA aibA conotaTii politico-clientelare, subiective, etc. E un lucru absolut real Si presiunea este imensA la nivelul acesta. Nu poTi sta cu mIinile In sIn vAzInd un lucru grav de fricA sA nu fii acuzat de presiune politicA. Tot aSa nu e foarte uSor sA sari brusc la gItul cuiva crezInd cA faci un act de reparaTie moralA sau politicA, a mai spus prefectul.