Sucevenii, afectaTi de ploile abundente

Potrivit informaTiilor centralizate la PrefecturA, In oraSul Gura Humorului au fost inundate mai multe gospodArii din cartierul Boureni din cauzA cA reTeaua de canalizare nu a fAcut faTA colectArii apelor pluviale care s-au scurs de pe versantul din apropiere. Alte locuinTe au fost afectate In satul Doroteia ca urmare a revArsArii unui pArAu. Prefectul Orest Onofrei a declarat cA In ambele situaTii au intervenit pompierii care au ajutat familiile afectate la evacuarea apei din gospodArii. Este de aSteptat sA fie inundate mai multe locuinTe din comuna SuceviTa deoarece nivelul pArAului cu acelaSi nume se aflA deja la cota de inundaTie. La SuceviTa Comisia localA pentru situaTii de urgenTA a intrat In alertA Si IncearcA sA gAseascA soluTii pentru evitarea producerii de inundaTii. PInA acum ploile cAzute In judeTul Suceava au afectat 2.200 de hectare de culturi agricole valoarea pagubelor atingInd circa 63 de miliarde de lei.