50 de suceveni, printre care multi sugari, au suferit de boala diareicA acutA

Majoritatea cazurilor au fost consemnate In zona RAdAuTi, iar cea mai afectatA grupA de vIrstA este 0-1 an. Directorul adjunct al DirecTiei de SAnAtate PublicA Suceava, doctor Odette Nicolae, a declarat cA numArul ImbolnAvirilor se IncadreazA In limitele aSteptate pentru aceastA perioadA. Ea a spus cA pInA In luna octombrie, DSP va avea In atenTie evoluTia BDA Si a luat o serie de mAsuri preventive. Nicolae a precizat cA acTiunea de supraveghere are o componentA epidemiologicA, ce constA In monitorizarea incidenTei BDA, inclusiv a deceselor cauzate de aceastA boalA, pentru surprinderea la timp a unor eventuale focare sau epidemii Si instituirea mAsurilor adecvate In astfel de situaTii. Ea a spus cA, Intre altele, inspectorii DSP vor monitoriza calitatea apei livrate populaTiei ca apA potabilA, modul de evacuare a deSeurilor menajere, calitatea alimentelor Si condiTiile igienico-sanitare din unitATile cu profil alimentar Si turistic, dar Si din unitATile sanitare Si de InvATAmInt.