Asigurarea comunicarii la munte-problema majora a Politiei de Frontiera Suceava

Cel puTin aSa susTine prefectul Orest Onofrei. Onofrei a declarat joi cA IJPF Suceava va fi evaluatA In data de 22 iunie urmAnd ca rezultatele sA fie incluse In Raportul de TarA pentru 2005. El a arAtat cA aceastA unitate are dotArile Si personalul necesar pentru asigurarea unei frontiere sigure amintind de echipamentele performante, inclusiv maSini de teren Si motociclete off- road prevAzute cu camere cu termoviziune. Problema,a spus Onofrei, este de comunicare, pentru cA nici unul din sistemele existente nu poate asigura transmisiuni In zone montane sau alpine de pe frontierA. Singura variantA este de comunicare prin satelit, dar aceasta este foarte costisitoare, a spus Onofrei care a arAtat cA degeaba poliTistul de frontierA constatA treceri ilegale a graniTei dacA nu poate anunTa grupurile operative. El a mai spus cA In acest sens urmeazA sA fie accesate fonduri prin programe europene privind securizarea frontierei. Onofrei a mai declarat cA, ImpreunA cu autoritATile din localitATile de frontierA, se va acTiona pentru asigurarea cAilor de acces In zona de graniTA. Zona de patrulare pe frontierA trebuie sA fie practicabilA, sA poTi circula pe aceste drumuri, a spus prefectul de Suceava.

El a mai spus cA de la introducerea sistemului de vize cu Ucraina, traficul de persoane a scAzut, dar a rAmas constant traficul rutier. Sunt persoane care intrA Si ies din TarA de cAteva ori pe zi, a mai spus Onofrei.