E.ON vine sA vadA TERMICA SA Suceava

Vizita pArTii germane vine dupA IntIlnirea pe care primarul Sucevei Ion Lungu a avut-o pe 31 mai la BacAu, cu Henning Probst, directorul de dezvoltare al E.On. Acest concern a cumpArat un consistent pachet de acTiuni la Electrica Moldova. Lungu declara dupA discuTiile cu Probst cA In cIteva sAptAmIni, E.On ar urma sA trimitA scrisoarea de intenTie cu privire la Termica. Primarul Sucevei susTine cA singura soluTie de asigurare a unei termoficAri eficiente In oraS este reprezentatA de privatizarea Termica. El apreciazA cA Termica este o societate atractivA, deoarece centrala termicA de co-generare a fost construitA In anii a€┢80 Si a fost modernizatA ulterior printr-un credit de 15 milioane de euro, cu ajutorul cAruia s-a realizat conversia de pe lignit pe huilA. De unitatea de termoficare subordonatA Consiliului Local mai sunt interesate douA concerne, Intre care Allstom din Danemarca.