Suceava a mai facut un pas in vederea obtinerii unei finantari ISPA

Este vorba de realizarea aplicaTiei tehnice care a fost finalizatA Si InaintatA bAncii germane KFW cea care a asigurat finanTarea. Primarul Ion Lungu a declarat joi cA aplicaTia tehnicA va fi InaintatA Ministerelor Mediului, FinanTelor Si IntegrArii precum Si urmeazA sA ajungA Si la Bruxelles, la Comisia EuropeanA, pInA pe data de 30 iunie. Valoarea totalA a investiTiei atinge 45,5 milioane de euro, din care 34,6 milioane de euro reprezintA grant ISPA.