Flutur-un important sponsor al Serbarilor Humorului

Ministrul a sponsorizat acTiunea cu suma de 50 de milioane lei Si a propus desfASurarea a douA parade: una caninA Si una cabalinA, precum Si a douA concursuri vAnAtoreSti Si hipice. De altfel, ministrul, care este humorean, va participa la parada caninA cu cAinele sAu Brutus. La categoria cabaline, va face o demonstraTie de cAlArie prefectul judeTului, Orest Onofrei, care a anunTat cA doreSte sA-Si demonstreze abilitATile In Seaua unui cal