Asfalt de 80 de miliarde de lei in municipiul Suceava

El a declarat cA din cele 30 de miliarde, Inspre executantul lucrArilor, respectiv Societatea ComercialA ConstrucTii Feroviare IaSi, au fost Indreptate pInA acum numai 10 miliarde, Si a adAugat cA restul banilor vor fi alocaTi In funcTie de IncasArile la bugetul local. Primarul Lungu a spus cA pInA la sfIrSitul acestui an, In Suceava vor mai fi realizate lucrAri de refacere sau modernizare a drumurilor, In valoare de 40-50 de miliarde, Si a precizat cA parte din bani vor proveni din creditul de 50 de miliarde pe care-l va angaja municipalitatea.