Incep Zilele Humorului

Acestea sunt, In mare, principalele evenimente care vor marca cea de-a cincea ediTie a festivalului Umor la Gura Humorului. AcTiunea Ii are ca organizatori pe SC TERRADESIGN, BEST WESTERN BUCOVINA Si PrimAria Gura Humorului, la efortul cArora s-a alAturat Si Centrul JudeTean pentru Conservarea Si Promovarea Culturii TradiTionale Suceava. Festivalul va Incepe vineri la ora 9 la PrimAria din localitate, unde va avea loc colocviul 100 de ani de InvATAmAnt la Gura Humorului Si 100+1 ani de urbanism. Caricatura va fi principalul ingredient al manifestArii Si va fi marcatA prin acTiunile ce se vor desfASura pe aleea artiStilor special amenajatA. La capitolul distracTie, humorenii Si cei care vor fi prezenTi la sfArSitul sAptAmAnii In zonA vor putea vedea trupele Macadam, Axiome, Desperado, K1, HI-Q, Mike&Blue Spirits, Divertis Si Iris. Primarul oraSului, Marius Ursaciuc, a declarat, Intr-o conferinTA de presA, cA punctele forte ale festivalului vor fi concursul de caricaturA Si transmisiunea In direct realizatA de Antena 1, Duminica In Familie cu Mihaela RAdulescu.

Cel mai mare inamic declarat al organizatorilor se pare cA va fi ploaia. Cu toate acestea Ursaciuc s-a declarat optimist In privinTa participanTilor.

Suntem convinSi cA tot judeTul va fi prezent la aceastA manifestare Si vrem ca In aceste zile de vineri, sAmbAtA Si duminicA sA ne dublAm populaTia oraSului. Festivalul este organizat de profesioniSti Si vom dovedi asta. Chiar dacA va ploua cine va vrea sA fie alAturi de noi, va fi, a spus Ursaciuc. Humorul a trimis 265 de invitaTii unor artiSti caricaturiSti Si personalitATi din judeT Si din TarA Si dispune de 1000 de locuri de cazare In oraS, la acestea adAugAndu-se toate pensiunile agroturistice din zonA, a cAror numAr de locuri de cazare este destul de mare. Ordinea va fi asiguratA de 100 de oameni (jandarmi, poliTiSti comunitari Si firme de pazA), iar organizarea va cAdea In seama a peste 200 de angajaTi ai PrimAriei Si voluntari. Fiecare zi a festivalului va Incepe la ora 10 Si se va termina dupA orele 23 cu concerte pe scena din PiaTa Republicii. Directorul festivalului, George ChecheriTA, a explicat la rAndul sAu cA nu sunt motive de Ingrijorare In ceea ce priveSte buna desfASurare a evenimentului Si cA sperA ca acesta sA Insemne un pas mic pentru noi, un pas mare pentru (H)umor.