Bucovina- de la zona defavorizata la zona turistica de interes national

Prefectul Orest Onofrei a declarat cA In prezent se lucreazA la un asemenea proiect de act normativ care va fi susTinut cel mai probabil Si de un program guvernamental de promovare a turismului In judeTul Suceava. Onofrei este de pArere cA ridicarea judeTului la categoria de zonA turisticA de interes naTional va aduce un plus In planul imaginii Si va atrage oameni de afaceri serioSi dornici sA investeascA In turismul sucevean. Onofrei a apreciat cA statutul de zonA defavorizatA pe care l-a avut judeTul pInA acum nu a reprezentat un avantaj Si cA de acest statut s-au folosit In special oportuniStii. Din pAcate zona defavorizatA exceptInd cIteva investiTii serioase, a fost o zonA de oportunism, de tunuri financiare Si evaziune fiscalA la greu. Pe de altA parte orice strAin care vine In zonA Si vede cum aratA zona nu-Si explicA de ce zona asta este defavorizatA. Au fost facilitATi la plesnealA, pentru interese de moment, mArunte Si obscure foarte multe dintre ele. A fost absolut nefericitA formularea de zonA defavorizatA pentru cA cu mici excepTii nimeni serios nu vine sA investeascA Intr-o asemenea zonA, a declarat Onofrei. Prefectul a amintit faptul cA ridicarea Bucovinei la rangul de zonA turisticA de interese naTional a fost una din promisiunile AlianTei In campania electoralA de anul trecut Si a arAtat cA turismul reprezintA Sansa de dezvoltare a judeTului Suceava.