Flutur Si Onofrei vedete la Zilele Humorului

Flutur a participat la parada caninA organizatA la Gura Humorului cu cAinele sAu Brutus, alAturi de alTi zeci de proprietari de cAini din rasa ciobAnesc mioritic bucovinean. El a fost urmArit de pe margine de mii de localnici Si turiSti printre care Si consilierul prezidenTial Theodor Stolojan.
Parada cabalinA organizatA ulterior a fost deschisA Si condusA de prefectul Orest Onofrei, ImbrAcat In TinutA americanA de cow-boy, In timp ce ceilalTi participanTi au prezentat costume de jockey sau tradiTionale costume populare bucovinene.TotodatA, a fost organizatA Si o parada a vAnAtorilor. Aceste acTiuni au avut loc In cadrul manifestArilor cultural – artistice de amploare organizate In ultimele trei zile sub egida Zilele Humorului. In cadrul acestor manifestAri a fost marcatA Implinirea a o sutA de ani de InvATAmAnt In limba romAnA la Gura Humorului, a 101 ani de la declararea ca oraS a localitATii, a 15-a ediTie a festivalului de umor Umor laa€¦Gura Humorului precum Si ediTia de varA a SerbArilor zApezii.
Programul manifestArilor a cuprins mai multe concerte de muzicA popularA, dance Si rock precum Si un spectacol al grupului Divertis, trei dintre componenTi grupului fiind din Gura Humorului.
TotodatA, a fost amenajatA o cafenea franTuzeascA unde zeci de caricaturiSti prezenTi la Festival au realizat doritorilor portrete sau caricaturi. Programul a mai cuprins un festival al berii, concert de blues, campionat de fotbal Intre Scoli, atletism, concursuri Si jocuri interactive.