Peste opt kilograme de bijuterii descoperite In PTF Siret

Potrivit unui comunicat al IJPF Suceava, poliTiStii de frontierA Si lucrAtorii vamali din PTF Siret au descoperit, duminicA seara, Intr-un autoturism VW, condus de Constantin M. (53 ani), un numAr de 408 inele dintr-un material galben, ascunse sub scutul rezervorului, precum Si o Asigurare InternaTionalA Carte Verde falsA.

La controlul vamal, s-a constatat cA Soferul autoturismului a prezentat o Carte Verde falsA, avAnd numele firmei Si Insemnele contrafAcute ale unei societATi de asigurAri franceze.

In urma controlului s-au mai descoperit ascunse, Intr-o sacoSA pusA sub scutul rezervorului, un numAr de 408 inele, In greutate de 8,1 kg, iar dacA bijuteriile sunt din aur, valoarea lor estimativA ar fi de 3, 327 miliarde de lei.

Bijuteriile au fost reTinute In vederea confiscArii, iar Soferul autoturismului sancTionat contravenTional cu suma de 25 de milioane de lei, fiind totodatA cercetat pentru uz de fals In cazul folosirii AsigurArii InternaTionale Cartea Verde falsificatA.