La Suceava va functiona Agentia Regionala de Mediu

Prefectul de Suceava Orest Onofrei a declarat cA In urma reorganizArii Ministerului Mediului, In RomAnia vor exista opt AgenTii Regionale de Mediu, iar la Suceava va fi sediul pentru zona de Nord-Est. Onofrei a spus cA de aici vor fi coordonate activitATile de mediu din Suceava, BotoSani, NeamT, IaSi, BacAu Si Vaslui, judeTe care compun Si AgenTia RegionalA de Dezvoltare Nord-Est. Prefectul a precizat cA ulterior, vor fi organizate examene pentru conducerile agenTiilor judeTene Si regionale de mediu. Suceava gAzduieSte Si sediul Comisariatului Regional de Mediu.