Rampele de gunoi din judeTul Suceava vor fi inchise pina in 2009

Ea a spus cA la ora actualA, nici una din cele opt platforme de deSeuri nu dispune de autorizaTie de mediu. De asemenea, Iordache a precizat cA In urma unor controale de datA recentA realizate la patru rampe de gunoi, comisarii de mediu suceveni au aplicat o amendA de un milion de lei DirecTiei de Servicii Publice CImpulung Moldovenesc, pentru nerespectarea mAsurilor dispuse la un control anterior, privind valorificarea excedentului de PET-uri Si mase plastice existente pe platformA.