Camera de Comerţ şi Industrie Suceava organizează, astăzi, Gala Excelenţei în Afaceri 2015

Camera de Comerț și Industrie Suceava este cea mai veche şi cea mai reprezentativă organizaţie a întreprinzătorilor din judeţul Suceava, fiind singura entitate neguvernamentală de utilitate publică, cu caracter autonom şi cu o misiune foarte bine definită: susţinerea intereselor comunităţii de afaceri în dialogul cu instituţiile statului şi organismele internaţionale, precum şi acţiuni concrete pentru crearea unui mediu de afaceri stabil, coerent şi propice dezvoltării sectorului privat, a unei economii de piaţă reale, durabile şi deschise spre exterior.

Pentru că toamna este anotimpul adunării roadelor şi timpul recunoaşterii meritelor şi performanţelor economice pentru oamenii de afaceri, în fiecare an Camera de Comerţ şi Industrie Suceava identifică, promovează și premiază societăţile care funcţionează la parametri înalţi de eficienţă şi care au obţinut constant performanţe de-a lungul anilor în cadrul evenimentului Gala Excelenţei în Afaceri 2015, ce va avea loc în data de 23 octombrie 2015 la Conacul Domnesc. Pentru comunitatea de afaceri din județul Suceava acest eveniment a devenit unul de referinţă, constituind cartea de vizită a succesului şi a performanţei în afaceri.

Fotografie CCI SV

Potrivit unui comunicat al organizatorilor, ediţia din acest an va reprezenta, ca în fiecare an, un moment de rememorare şi evaluare a timpului care a trecut şi a muncii depuse, cu greutăţile şi împlinirile ei. În plus, față de semnificația anuală a acestui eveniment, anul acesta Camera de Comerț aniversează 165 de ani de la emiterea Decretului Imperial de înființare a Camerei de Comerț și Meserii a Bucovinei cu filială la Suceava și 25 de ani de la reluarea activității – după perioada comunistă, sens în care vom marca acest dublu eveniment printr-un moment festiv.

De asemenea, în cadrul Galei Excelenţei în Afaceri 2015 vor fi acordate Trofee de Excelenţă şi Premii Speciale pentru a răsplăti elementele cheie de diferenţiere pe piaţă, continuitatea în activitate, eficienţa, calitate şi competitivitatea.

Îmbucurător este faptul că numărul firmelor care îndeplinesc criteriile de participare la Topul Firmelor, stabilite prin aplicarea unui soft unitar la nivel naţional, este într-o permanentă creştere, evenimentul fiind organizat de toate camerele de comerț și industrie în conformitate cu prevederile art. 4, lit. m din Legea nr. 335/2007 privind camerele de comerț și industrie. Evaluarea nivelului de performanţă şi stabilirea clasamentelor pe domenii, grupe de activitate şi grupe de mărime a firmelor, se realizează de către Comisiile pentru elaborarea Topului Firmelor, în baza unei metodologii. La nivel teritorial sunt prevăzute următoarele domenii ale Topului: Cercetare – Dezvoltare şi High-Tech; Industrie; Agricultură, Silvicultură şi Industrie Alimentară; Construcţii; Servicii; Comerţ, Export, Turism, împărţirea domeniilor pe grupe de activitate realizându-se în baza Codului CAEN, al obiectului de activitate, declarat pe propria răspundere a firmelor în situaţiile financiare anuale. Indicatorii utilizaţi pentru clasificarea firmelor sunt: cifra de afaceri netă, profitul din exploatare, rata profitului din exploatare, eficienţa utilizării resurselor umane și eficienţa utilizării capitalului angajat.

Sursele de informații utilizate în întocmirea Topului sunt cele din situaţiile financiare ale societăţilor  pentru anul anterior, conforme cu Directivele Europene, furnizate de Ministerul Finanţelor Publice, informaţiile despre firmele legal înregistrate în România, furnizate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului și informaţiile despre firme, rezultate din activitatea camerelor judeţene. Sunt admise în topurile judeţene de firme entităţile care sunt comercianţi conform legii şi îndeplinesc simultan următoarele condiţii, cu privire la datele de bilanţ depus pentru anul anterior: profit din exploatare pozitiv, cifră de afaceri de minim 100 000 lei în cazul microîntreprinderilor şi minim 250 000 lei în cazul celorlalte entități.

Clasificarea întreprinderilor pe clase de mărime se realizează în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, care stabileşte criteriile de încadrare a firmelor, după cum urmează: Microîntreprinderi – au până la 9 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei, întreprinderi mici – au între 10 şi 49 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei, întreprinderi mijlocii – au între 50 şi 249 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau deţin active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro și întreprinderi mari – au peste 250 de salariați.

Indicatorii utilizaţi pentru clasificarea firmelor sunt: cifra de afaceri netă, profitul din exploatare, rata profitului din exploatare, eficienţa utilizării resurselor umane și eficienţa utilizării capitalului angajat.