Laborator de securitate informațională, la Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava

Timp de 18 luni, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava a derulat în parteneriat cu Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică (I.C.I.) Bucureşti, S.C. ASSIST SOFTWARE S.R.L. Suceava și S.C. SAFETECH INNOVATIONS S.R.L. Bucureşti un proiect cofinanţat de Fondul Social European, cu titlul „Îmbunătăţirea proceselor şi activităţilor educaţionale în cadrul programelor de licenţă şi masterat în domeniul TIC prin crearea unui laborator de securitate informaţională”.

USV - FIESC

Potrivit managerului de proiect, prof.univ.dr.ing. Dan-Alin Potorac, grupul țintă al proiectului a fost format din 168 studenți de la programele de studii inginerești în domeniile Calculatoare/Automatică/Electronică, la nivel de licență/master, și cinci cadre didactice care predau cursuri la respectivele specializări în cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava.

Universitarul sucevean a menționat că obiectivul general al proiectului a contribuit la extinderea oportunităților de învățare și promovarea inovării în învățământul superior prin organizarea de activități specifice asigurării securității informatice în condițiile simulării de laborator a atacurilor informatice.

„Prin echiparea unui laborator de securitate informatică și formarea unui număr de cinci formatori din rândul cadrelor didactice, proiectul contribuie direct la creșterea eficacității educaționale a curriculumului. Cei 168 de studenți, membri ai grupului țintă, vor beneficia pe termen lung de cunoștințele teoretice și abilitățile practice dobândite în proiect şi vor avea șanse suplimentare de inserție pe o piață a muncii competitivă și inovatoare”, a declarat prof.univ.dr.ing. Dan-Alin Potorac.

El a mai arătat că în perioada 19 – 23 octombrie 2015 a fost organizat un simpozion studențesc şi un concurs pe tema securității informatice în cadrul căruia au fost premiate cinci lucrări ale echipelor formate din studenţi din grupul ţintă.

„Efectul pozitiv pe termen lung al proiectului, la nivel instituțional, îl reprezintă existența unei baze materiale și a capitalului uman format pentru transmiterea de cunoștințe teoretice și practice în domeniul securității informatice pentru următoarele generații de studenți și masteranzi, precum și capacitatea dezvoltării unui sistem de securitate informațională destinat propriei organizații”, a precizat prof.univ.dr.ing. Dan-Alin Potorac.

loading...