Primariile si scolile codase la depunerea registrului general de evidenta a salariatilor in format electronic


Intră acum și în grupul de

Angajatorii care nu au transmis catre I.T.M. Suceava registrul general de evidenta a salariatilor în format electronic, vor fi sanctionati contraventional cu amenzi cuprinse între 2.000 si 5.000 lei, a anuntat vineri, inspectorul sef al I.T.M Suceava, ing. Mihai Airinei. „Întrucât în urma verificarii bazei de date a I.T.M. Suceava s-a constatat ca un numar foarte mare de angajatori, aproximativ 500 si în special institutii publice -scoli, gradinite, primarii) nu au transmis registrul de evidenta a salariatilor in format electronic, s-a procedat la somarea acestora, prin adresa scrisa” precizeaza Mihai Airinei.

Acesta a exemplificat cu Primaria Stroiesti, Primaria Izvoarele Sucevei, Primaria Horodniceni, Primaria comunei Adâncata, Primaria Râsca, Primaria Berchisesti, Scoala cu clasele I – VIII Granicesti, Scoala cu clasele I – VIII Forasti, Scoala cu clasele I – VIII Sadova, Gradinita cu program normal Patrauti. Inspectorul sef al I.T.M Suceava, ing. Mihai Airinei, informeaza ca în conditiile în care angajatorii somati nu vor transmite catre ITM Suceava, în termen de cel mult 20 de zile de la primirea somatiei, registrul de evidenta a salariatilor, inspectorii de munca vor proceda la sanctionarea contraventionala a restantierilor. Începând cu data de 1 ianuarie a acestui an, fiecare angajator avea obligatia de a înfiinta registrul general de evidenta a salariatilor si de a-l transmite inspectoratului teritorial de munca în a carui raza teritoriala îsi are sediul sau domiciliul în una din cele 3 modalitati prevazute de lege, respectiv: prin completarea on-line a bazei de date existente pe portalul Inspectiei Muncii; prin e-mail, pe baza de semnatura electronica sau prin depunerea la sediul inspectoratului teritorial de munca în format electronic, însotit de o adresa de înaintare semnata de angajator.


Intră acum și în grupul de