Discutii la Ministerul Justitiei privind reforma sistemului judiciar


Intră acum și în grupul de

Ministrul Justitiei, Tudor Chiuariu, a discutat cu sefii institutiilor responsabile Planul de actiune solicitat de Comisia Europeana privind reforma sistemului judiciar si lupta împotriva coruptiei Potrivit unui comunicat al Ministerului Justitiei, Tudor Chiuariu a convocat Comisia de Monitorizare a Strategiei de Reforma a Sistemului Judiciar si Consiliul de monitorizare a implementarii Strategiei Nationale Anticoruptie pentru a discuta primul proiect al planului de actiune solicitat de Comisia Europeana în vederea îndeplinirii conditionalitatilor 1 si 4 stabilite prin mecanismul de cooperare si verificare ce impune României îndeplinirea a patru obiective specifice-consolidarea transparentei si eficientei actului de justitie, în special prin consolidarea capacitatii si responsabilitatii CSM, raportarea si monitorizarea impactului noilor coduri de procedura civila si penala, înfiintarea, potrivit angajamentelor, a Agentiei de Integritate, cu atributii în verificarea averilor, incompatibilitatilor si a potentialelor conflicte de interese, precum si cu competenta de a adopta decizii cu caracter obligatoriu pe baza carora sa poata fi aplicate sanctiuni descurajatoare si continuarea progreselor deja înregistrate în procesul de investigare cu impartialitate a faptelor de mare coruptie dar si adoptarea unor masuri suplimentare de prevenire si combatere a coruptiei, în special în cadrul administratiei locale.

Masurile pentru îndeplinirea primului obiectiv specific au fost discutate de catre Comisia de Monitorizare a Strategiei de Reforma a Sistemului Judiciar, iar participantii au subliniat importanta eficientizarii si transparentizarii actului de justitie. În baza discutiei, prima varianta a planului a fost agreata. Aceasta va fi publicata pe site-ul Ministerului Justitiei si distribuit Curtilor de Apel si Parchetelor pentru observatii ce vor fi discutate în cadrul unei conferinte nationale la începutul lunii octombrie. Planul va fi definitivat în urma consultarii publice, urmând a fi aprobat de Guvern la sfârsitul lunii octombrie. Consiliul de monitorizare a implementarii Strategiei Nationale Anticoruptie a stabilit calendarul de elaborare a unei strategii coerente, la nivel national, care sa priveasca sectoarele vulnerabile si administratia publica locala, în baza evaluarii riscurilor specifice.

Proiectul strategiei va fi supus dezbaterii publice în luna ianuarie, urmând a fi aprobat de Guvern în martie 2008. În elaborarea noului document, autoritatile române vor tine cont de recomandarile raportului întocmit în octombrie 2005 de catre Grupul de State împotriva Coruptiei GRECO — mecanismul Consiliului Europei de evaluare si monitorizare a modului în care principiile generale si instrumentele privind prevenirea si combaterea coruptiei sunt respectate: „autoritatile române ar trebui sa stabileasca o mai buna legatura între diferitele strategii si planuri de actiuni anticoruptie si strategia asupra reformei administrative si sa asigure o mai buna coordonare în urmarirea lor”.


Intră acum și în grupul de