Trei spitale sucevene au fost sancţionate pentru raportarea eronată a consumului de medicamente


Intră acum și în grupul de

Preşedintele director general al CAS Suceava a anunţat, vineri, că trei spitale din judeţ, respectiv din Rădăuţi, Câmpulung Moldovenesc şi Gura Humorului au fost sancţionate cu diminuarea cu trei la sută a valorii lunare de contract pentru raportarea eronată a consumului de medicamente, în valoare de 96.376 lei.

bleortu

El a spus că în urma verificările efectuate în primele zece luni ale anului de inspectorii CAS Suceava au vizat şi prescripţiile medicale ce cuprind medicamente compensate cu 90 la sută din preţul de referinţă, eliberate în anul 2014 pensionarilor care au realizat venituri din pensii de peste 700 de lei, prescripţii decontate farmaciilor din FNUASS.

“Pentru a beneficia de regimul de compensare de 90% pensionarii cu venituri realizate numai din pensii de până la 700 lei/lună trebuie să prezinte medicului de familie ultimul talon de pensie, actul de identitate, precum şi o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte faptul că realizează venituri numai din pensii de până la 700 lei pe lună, iar medicul va consemna în fişa medicală a pensionarului/în registrul de consultaţii numărul talonului şi cuantumul pensiei şi va anexa la fişa medicală declaraţia dată pe propria răspundere de către pensionar.  În situaţia în care la nivelul cabinetului medical nu există declaraţie dată pe propria răspundere de către pensionar anexată la fişa medicală precum şi înscrisuri privind numărul talonului şi cuantumul pensiei (talon de pensie în original /in copie sau nu sunt consemnate în fişa pacientului / în registrul de consultaţii  numărul talonului şi cuantumul pensiei) pentru prescripţie eliberată de medic, răspunderea revine medicului prescriptor”, a explicat Bleorţu.

El a spus că în cadrul acestui control au fost identificate prescripţii medicale emise fără respectarea prevederilor legale la un număr de 136 medici de familie aflaţi în contract cu CAS, suma imputată acestora fiind în valoare de 37.785,40 lei.

Salagean CAS (4)

Peste 21 000 de lei imputaţi de CAS Suceava unui număr de 160 de asiguraţi din judeţul Suceava care au făcut declaraţii false că realizează venituri doar din pensii sub 700 de lei

 

Preşedintele director general al CAS Suceava a arărat că în urma acestor controale au fost identificaţi 160 de asiguraţi care au cuantumul pensiei mai mare de 700 lei şi care au dat declaratie pe propria raspundere că realizează venituri numai din pensii sub 700 lei. Sumele care sunt imputate pensionarilor, reprezentând diferenţa dintre procentul de compensare 90 la sută şi procentul de compensare 50 la sută din preţul de referinţă a medicamentelor, sunt în valoare de 21.035,96 lei.

“În situaţia în care la nivelul cabinetului medical există declaraţie dată pe propria răspundere de către pensionar anexată la fişa medicală precum şi înscrisuri privind numărul talonului şi cuantumul pensiei (talon de pensie în original sau copie sau sunt consemnate în fişa pacientului / în registrul de consultaţii  numărul talonului şi cuantumul pensiei) pentru prescripţia eliberată de medic, dar se dovedeşte că declaraţia dată pe propria răspundere dată de către pensionar nu este conformă realităţii, răspunderea nu revine medicului prescriptor ci asiguratului (pensionarului)”, a explicat Bleorţu. (Liliana Bujdei)


Intră acum și în grupul de