Manifestarea ”Monica Lovinescu, din nou în Copou” – un notabil succes cultural-ştiinţific la Iaşi al CJ Suceava şi al Bibliotecii Bucovinei „I. G. Sbiera”


Intră acum și în grupul de

Încununate cu un binemeritat succes, s-au încheiat, pe 26 noiembrie, ”Zilele Monica Lovinescu”, ediţia a IX-a, 2015, prin manifestarea cultural ştiinţifică de elită de la Iaşi intitulată ”Monica Lovinescu, din nou în Copou”, după ce şi manifestările plasate sub acelaşi generic, şi care avuseseră loc anterior la Fălticeni (Colocviile Monica Lovinescu – 92), în data de 19 noiembrie şi, respectiv, la Suceava (Modele feminine est-etice: Monica Lovinescu, Ecaterina Bălăcioiu, Aniţa Nandriş Cudla), în data de 20 noiembrie, fuseseră la fel de captivante.

La ora 12.30, frumoasa sală de la Casa de Cultură a Municipiului Iaşi «Mihai Ursachi» a devenit teatrul de excepţie ce a găzduit timp de trei ore film documentar-memorialistic, jurnalism de excelenţă, mărturii şi analize, discurs academic şi cultural. În program au figurat:

– Film-document «Întâlniri pariziene cu Monica Lovinescu, Virgil Ierunca, Alexandru Paleologu, Alain Paruit»
– Dialog-document: Monica LOVINESCU în dialog cu  Mircea ELIADE, la împlinirea a 40 de ani de la realizarea lui, în 1975, la puţin timp după lansarea la Editions Payot a volumului I al operei Histoire des croyances et des idées religieuses
– Simpozion «MONICA LOVINESCU ÎN ACTUALITATE – ELITE, CULTURĂ ŞI DEMOCRAŢIE»
– Vizionarea unui film despre Cărţile cu dedicaţie aflate în Fondul Monica Lovinescu-Virgil Ieruncagăzduit de Biblioteca Universităţii din Oradea, după preluarea lui ca donaţie, în 2010, de la Paris şi inaugurarea de către domnul Nicolae MANOLESCU, Preşedintele Uniunii Scriitorilor din România.

Printre invitaţii la manifestările de la Iaşi: Cassian-Maria SPIRIDON, preşedintele Filialei Iaşi a Uniunii Scriitorilor din România şi directorul revistei Convorbiri Literare, Adi CRISTI, directorul Casei de Cultură «Mihai Ursachi» a Municipiului Iaşi, Alexandru CĂLINESCU, Angela FURTUNĂ, iniţiatoarea şi preşedinte al Proiectului Zilele Monica Lovinescu, Cristian LIVESCU, directorul revistei Antiteze, Antonio PATRAŞ, prodecanul Facultăţii de Litere de la Universitatea «Al. Ioan Cuza» din Iaşi, alături de universitarii şi cercetătorii de la UAIC Livia IACOB, Emanuela ILIE, Loredana CUZMICI, precum şi Gheorghe Gabriel CĂRĂBUŞ, managerul Bibliotecii Bucovinei, Marius CHELARU, Valentin TALPALARU, Daniel CORBU, directorul revistei Feed Back, cercetătorul Liviu PAPUC, Lucian VASILIU, directorul Editurii Junimea şi directorul revistei Scriptor, scriitoarea şi universitara Magda URSACHE, doctorandele Gabriela ŞANDRU şi Maricica MUNTEANU, actorul Constantin POPA, scriitorul şi cercetătorul Şerban AXINTE de la Filiala ieșeană a Academiei Române, poetul şi jurnalistul Florin IARU, traducători, numeroşi oameni de cultură, studenţi, tineri.

Au participat şi viceprimarul municipiului Iaşi, Gabriel Mihai SURDU, alături de reprezentanţi ai Primăriei.

Parteneriatul astfel implicat în această reuşită a fost format din Consiliul Judeţean Suceava, Biblioteca Bucovinei, Uniunea Scriitorilor din România Filiala Iaşi, Casa de Cultură «Mihai Ursachi» a Municipiului Iaşi, Catedra de literatura română „G.Ibrăileanu”, Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi, Revista Convorbiri Literare, Revista Scriptor, Revista Antiteze, Revista Feed Back.

Consiliul de Onoare al Zilelor Monica Lovinescu e condus de Acad. Basarab NICOLESCU (Paris).  Din el fac parte oameni de cultură şi universitari care au susţinut de-a lungul timpului acest proiect: Alexandru CĂLINESCU, Nicolae MANOLESCU, Cassian Maria SPIRIDON, Gheorghe GRIGURCU, Vladimir TISMĂNEANU (Maryland University), Tudorel URIAN, Angela FURTUNĂ, Dennins DELETANT (Georgetowm University), Doina JELA.

zilele monica lovinescu la iasi (1)

Numărul din ianuarie 2016 al prestigioasei reviste Convorbiri Literare va conţine, la fel ca în ultimii trei ani, un Medalion Monica Lovinescu, reunind toate intervenţiile universitarilor, cercetătorilor şi scriitorilor prezenţi la manifestare.

Angela FURTUNĂ, Coordonator de Proiect
Gheorghe Gabriel CĂRĂBUŞ, Manager Biblioteca Bucovinei „I. G. Sbiera”


Intră acum și în grupul de