Anunt de participare


Intră acum și în grupul de

 Anunt de participare

Autoritatea finantatoare: Municipiul Suceava, cod fiscal 4244792, cu sediul în municipiul Suceava, Bdul 1 Mai nr.5A, cod postal 720224, telefon 0230/212696, fax 0230/520593, organizeaza în data de 15 octombrie, ora 12, selectie publica de proiecte în vederea atribuirii urmatoarelor contracte de finantare nerambursabila din fonduri publice:

   1. Implicarea societatii civile si a ONG-urilor în construirea de noi lacasuri de cult în municipiul Suceava;
   2. Implicarea societatii civile si a ONG-urilor în reabilitarea si consolidarea  cladirilor lacasurilor de cult din municipiul Suceava;
   3. Sustinerea spectacolelor de teatru pe scenele municipiului Suceava;
   4. Sustinerea volei-ului sucevean;
   5. Sustinerea hochei-ului sucevean;
   6. Sustinerea altor activitati care se desfasoara în municipiul Suceava.

   Data limita: pentru depunerea propunerilor de proiecte este 15 octombrie 2007, ora 9. Autoritatea finantatoare accelereaza aplicarea procedurii de selectie de proiecte motivate de prejudiciul ce s-ar aduce imaginii municipalitatii în cazul în care aceste activitati de interes comunitar nu ar demara sau nu s-ar desfasura în timp optim.

   Criteriile de acordare a finantarilor nerambursabile.

      Vor fi supuse evaluarii numai solicitarile care întrunesc urmatoarele criterii de selectionare:

   1. proiectele sunt de interes public local ;
   2. este dovedita capacitatea organizatorica si functionala a beneficiarului finantarii prin:

    * experienta în domeniul administrarii altor programe si proiecte similare;

    * caile si modalitatile de identificare a beneficiarilor proiectelor ( cetatenii, comunitatea);
    * capacitatea resurselor umane de a asigura desfasurarea programului sau proiectului la nivelul propus;
    * experienta de colaborare, parteneriat cu autoritatile publice, cu alte organizatii guvernamentale  si neguvernamentale din tara si din strainatate, dupa caz.

   Documentatia pentru elaborarea si prezentarea propunerilor de proiecte se pune la dispozitia celor interesati la sediul Primariei Municipiului Suceava, Bdul 1 Mai nr.5A, camera 14.

      Anuntul de participare la selectia publica de proiecte în vederea atribuirii de contracte de finantare nerambursabila din fonduri publice a fost publicat în M.O. 719/1.10.2007. 


Intră acum și în grupul de