A fost organizata comisia pentru prevenirea si combaterea violentei in mediul scolar

La nivelul Sucevei, a avut loc sedinta de organizare a Comisiei Judetene pentru prevenirea si combaterea violentei în mediul scolar constituita pentru aplicarea Strategiei Nationale cu privire la reducerea fenomenului de violenta în unitatile de învatamânt preuniversitar. Potrivit IPJ Suceava, întâlnirea a fost moderata de inspectorul scolar general adjunct, prof. Camelia Voinescu si de inspectorul scolar pentru educatie formala si nonformala, prof. Gela Taranu Hofnar. Membrii comisiei au facut propuneri privind tipurile de activitati si modalitatile de lucru necesare atingerii obiectivelor Strategiei nationale, în scolile din judetul Suceava. Pe baza acestora, la nivel de I.S.J. va fi întocmit un plan de actiuni concrete, care va fi pus în aplicare în scoli. De asemenea, în fiecare scoala va fi organizata o comisie de aplicarea  a Strategiei, care va lucra dupa un program propriu.

Dintre cele mai importante propuneri discutate pot fi mentionate: analiza eficientei campaniilor anterioare de prevenire a fenomenului violentei, diagnoza si prognoza starii de violenta în mediul scolar, proiectarea si realizarea unor sondaje de opinie în rândul elevilor si cadrelor didactice, întâlniri cu reprezentanti ai Politiei, activitati specifice de consiliere scolara etc. O atentie sporita va fi acordata învatamântului prescolar si primar, propunându-se ca educatia pentru combaterea violentei sa reprezinte o dimensiune a educatiei timpurii.

Comisia este alcatuita din :presedinte – prof. Lucian Lungu, inspector scolar general, vicepresedinte – prof. Camelia Voinescu,  inspector scolar general adjunct si membri – cinci inspectori scolari, directorul Centrului de Resurse si Asistenta Educationala, 1 consilier scolar, trei directori de scoli din judet, doi profesori, un reprezentant al elevilor, doi parinti, si alti reprezentanti ai comunitatii locale ( Politie, jandarmerie, Primarie).

La sedintele comisiei participa cu statut de observator si un reprezentant al sindicatului.