Norme pentru proiecte de investitii ce necesita mai mult de un an pana la finalizare

Etapele pentru derularea procesului investitional pentru un proiect de investitii care necesita o perioada mai lunga de un an pâna la finalizare vor fi prevazute în normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2006.

Astfel,  Guvernul a adoptat, în ultima sedinta, o Ordonanta de Urgenta pentru modificarea si completarea OUG nr. 111/2006 privind finantarea unor proiecte de investitii care necesita o perioada mai lunga de un an pâna la finalizare si  a aprobat normele metodologice de aplicare a OUG 111/2006. Astfel, derularea procesului investitional prevede parcurgerea a sase etape.

          Prima este etapa de planificare, în care se stabilesc proiectele de investitii si valoarea estimata a acestuia, se fundamenteaza caracterul prioritar al proiectului de investitii, se formuleaza cerinta estimata de finantare, se identifica principalele elemente de risc tehnic si financiar, se identifica si se cuantifica costurile estimate de finantare.

          Etapa a doua, de programare, avizare si aprobare, consta în actualizarea informatiilor rezultate în etapa de planificare, stabilirea valorii totale estimate a proiectului, în baza documentatiilor tehnico-economice, respectiv a notelor de fundamentare, stabilirea profilului de finantare multianual, stabilirea necesarului de credite multianuale, sursa de finantare, tipuri de cheltuieli potrivit clasificatiei bugetare, identificarea si cuantificarea principalelor riscuri. Tot în aceasta etapa se realizeaza initierea proiectului de hotarâre a Guvernului si, ulterior,  adoptarea acesteia.          Etapa de programare bugetara prevede ca ordonatorii principali de credite sa deruleze activitatile necesare în vederea fundamentarii si cuprinderii în proiectul de buget anual a creditelor de angajament necesare contractarii si a creditelor bugetare necesare efectuarii platilor, de la momentul finalizarii obiectivelor sau livrarii produselor cuprinse în proiectul de investitii sau cheltuiala de investitii.

          Aceasta etapa se considera încheiata când în legea bugetului de stat, respectiv în ordonanta Guvernului de rectificare a legii bugetului de stat, dupa caz, a fost inclus obiectivul de investitie pentru care se precizeaza în mod expres nivelul creditelor de angajament si bugetare pentru fiecare an de derulare a finantarii proiectului, pe tipuri de cheltuieli, potrivit clasificatiei bugetare si surse de finantare.

          Etapa de contractare a investitiei si a finantarii acesteia consta în atribuirea si angajarea unuia sau mai multor contracte de achizitie publica destinate realizarii obiectivului de investitii aprobat sau a cheltuielilor de investitii, urmând ca finantarea acestor contracte sa se realizeze de catre finantatori, pâna la momentul finalizarii acestora.

          A cincea etapa, cea realizare a investitiei, reprezinta totalitatea activitatilor desfasurate de autoritatea contractanta si MEF în vederea derularii activitatilor dupa momentul semnarii contractului de furnizare pâna la momentul livrarii investitiei catre beneficiar.

          Ultima etapa, de plata a investitiei, reprezinta totalitatea activitatilor desfasurate de catre autoritatea contractanta, MEF, furnizor si finantator, din momentul livrarii obiectivului de investitie de furnizor beneficiarului, pâna în momentul platii tuturor obligatiilor aferente documentatiei tranzactiei.