Sediile caminelor culturale vor avea fatade adaptate arhitectural zonei istorice


Intră acum și în grupul de

Construirea sediilor pentru asezaminte culturale va fi realizata utilizând trei proiecte pilot, iar noile cladiri vor avea fatade adaptate arhitectural celor cinci zone istorice ale României si vor fi dimensionate în functie de numarul de locuitori ai unitatii administrativ-teritoriale în care vor fi amplasate, potrivit unei decizii a Guvernului.

Prevederea este cuprinsa în normele metodologice pentru derularea Programului national pentru proiectarea si construirea de sedii pentru asezaminte culturale în localitatile unde nu exista asemenea institutii, în mediul rural si mic urban. Programul a fost instituit prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 118/2006 privind înfiintarea, organizarea si desfasurarea activitatii asezamintelor culturale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 143/2007.

Normele metodologice aduc o serie de clarificari în ceea ce priveste beneficiarii lucrarilor – autoritatile administratiei publice centrale si locale – , documentatia aferenta realizarii lucrarilor, comisia pentru evaluarea si selectia proiectelor.

Cele trei proiecte pilot vor fi dimensionate în functie de numarul de locuitori.

Astfel,  pentru localitatile cu o populatie de pâna la 3000 de locuitori se vor construi camine culturale de TIP 1 cu o suprafata construita de 550 mp; pentru localitatile cu o populatie cuprinsa între 3000 – 5000 de locuitori se vor construi camine culturale de TIP 2 cu o suprafata construita 750 mp, iar pentru localitatile cu o populatie de peste 5000 de locuitori se vor construi camine culturale de TIP 3 cu o suprafata construita de 1300 mp.

Tema de proiectare pentru realizarea proiectelor-pilot este elaborata de Ministerul Culturii si Cultelor în colaborare cu Compania Nationala de Investitii „C.N.I.” – S.A. si este avizata atât de MCC, cât si de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor.

Programul a fost initiat în baza unei cercetari efectuate de catre Centrul de Studii si Cercetari în domeniul Culturii si conceput pentru a raspunde unor nevoi specifice identificate în mediul rural.

Potrivit actului normativ, beneficiarii investitiilor au obligatia de a asigura viabilizarea terenurilor pe care vor fi amplasate asezamintele culturale, precum si racordarea la utilitati a acestora. Dupa predarea constructiei, lucrarile de întretinere vor fi finantate de beneficiari.


Intră acum și în grupul de