Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor va avea 11 complete de solutionare


Intră acum și în grupul de

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor va avea un numar de 97 de posturi, prin suplimentarea cu 30 de posturi printr-o Hotarâre adoptata de Guvern în ultima sedinta.

Decizia a fost luata pentru a eficientiza activitatea acestui Consiliu, care va functiona cu 11 complete de solutionare a contestatiilor si va beneficia de personal calificat – experti tehnici, juridici si economici, care pot sustine membrii Consiliului în procesul de solutionare a contestatiilor. Totodata, prin suplimentarea numarului de posturi se elimina pericolul de depasire a termenului prevazut de lege pentru rezolvarea contestatiilor, care ar putea avea implicatii majore în procesul de derulare a investitiilor.  

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor a fost înfiintat prin OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii.

În prezent, numarul total de posturi al CNSC este de 67, din care 21 de membri – 8 complete – si un numar de 46 de persoane cu statut de personal tehnico-administrativ.  

Guvernul a aprobat, în sedinta din 26 septembrie 2007,  Ordonanta de urgenta nr. 94/2007 de modificare si completare a OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si contractelor de concesiune de servicii.

În materie de sistem de solutionare a contestatiilor, actul normativ prevede o serie de masuri menite sa îmbunatateasca procesul de solutionare a contestatiilor. Este vorba în special de introducerea obligatiei pentru autoritatile contractante de a transmite dosarul achizitiei publice Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor în termen de 5 zile de la primirea unei contestatii, masura care are rolul de a elimina perioadele de timp care se pierdeau înainte în procesul de solutionare a unei contestatii cu fluxul documentelor de la Consiliu catre autoritatile contractante si de la acestea catre Consiliu. De asemenea, au fost introduse doua noi prevederi care fac referire pe de o parte la faptul ca exercitarea abuziva de catre contestator a dreptului de a formula contestatii în cadrul unei proceduri de atribuire va fi sanctionata de catre Consiliu, la cererea autoritatii contractante, cu amenda de la 10.000 lei la 35.000 lei iar, pe de alta parte, la faptul ca, autoritatea contractanta are dreptul sa solicite instantei de judecata dispunerea de masuri reparatorii în cazul în care exercitarea abuziva a acestui drept de catre contestator este de natura sa îi creeze prejudicii.


Intră acum și în grupul de