Patrimoniul cultural al Judetului afectat grav de autoritatile locale ce nu cunosc sau nu respecta legislatia

Prefectura Suceava a constatat ca autoritatile publice locale nu cunosc si încalca prevederile legale în domeniu legislatiei privind patrimoniului cultural. Astfel în cadrul sedintei Colegiului Prefectural Directia pentru Cultura, Culte si Patrimoniul Cultural National a judetului Suceava a prezentat situatia referitoare la legislatia privind patrimoniului cultural concluzia fiind aceea ca mai multe legi si hotarâri de guvern nu sunt aplicate sau nu sunt respectate, fapt ce prejudiciaza grav patrimoniul cultural al judetului.

Potrivit prevederilor legislatiei toate PUG-urile localitatilor sunt nule, sau ilegale, din cauza ca, din punct de vedere al monumentelor istorice, PUG-urile au fost avizate sub rezerva obligativitatii ca în termen de sase luni primariile sa inventarieze si sa înscrie în Cartea Funciara toate ariile protejate, iar acestea sa fie mentionate în PUG.

În aceste conditii, Colegiul Prefectural Suceava a hotarât sa trimita o circulara tuturor primariilor prin care sa le solicite acestora sa-si actualizeze PUG-ul cu mentiunile respective. Un alt aspect important este acela ca serviciile de urbanism ale primariilor sunt obligate sa aiba specialist pe probleme de patrimoniu cultural sau sa solicite consultanta din partea DCCPCN Suceava.

Prefectul de Suceava mentioneaza ca aceste masuri se impun deoarece judetul Suceava traieste sub brand-ul Bucovinei – zona turistica de interes national si international, brand care este sustinut în special de monumentele istorice.