Concursul pentru ocuparea postului de preşedinte –director general al CAS Suceava va avea loc la începutul lunii martie

Concursul pentru ocuparea postului de preşedinte-director general al Casei de Asigurări Suceava va fi organizat de CNAS, în data de 2 martie, şi va consta într-o probă scrisă şi un interviu în cadrul căruia candidaţii îşi vor susţine planul de management.

Potrivit purtătorului de cuvânt al CAS Suceava, economist Anda Sălăgean,  termenul limită de depunere a dosarelor este data de 19 februarie, inclusiv – până la ora 17.00, iar rezultatele selecţiei dosarelor de concurs, pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs, vor fi afişate în data de 24 februarie.

Anda Salagean “Contestaţiile  cu privire la rezultatele selecţiei dosarelor de înscriere se  depun la CNAS –Cabinet Preşedinte până la data de 25 februarie, inclusiv, şi se solutionează şi  se afişează la  sediul CNAS,  în termen de o zi  lucrătoare  de  la  expirarea termenului  de depunere”, a declarat Sălăgean.

Concursul pentru ocuparea postului vacant de preşedinte –director general al CAS Suceava se va desfăşura la sediul CNAS şi constă într-o probă scrisă, ce va avea loc în data de 2 martie, începând cu ora 10,00,  şi un interviu ce se va desfăşura în termen de maxim 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Interviul constă în testarea, pe baza unui plan de interviu, a cunoştinţelor teoretice, practice şi a abilităţilor/competenţelor manageriale.

“Competenţele manageriale vor fi testate prin susţinerea unui plan de management pentru atingerea obiectivelor prin raportare la indicatorii de performanţă aprobaţi prin Ordinul Preşedintelui CNAS nr.799/2015, care va fi elaborat pentru perioada mandatului, luând în calcul indicatorii pentru un an bugetar şi va fi adaptat sistemului de asigurări sociale de sănătate. Planul de management, în formă scrisă, va fi depus odată cu dosarul de înscriere la concurs”, a mai spus purtătorul de cuvânt al CAS Suceava, care a adăugat că bibliografia pentru proba scrisă este afişată atât pe site-ul CNAS, cât şi pe cel al CAS Suceava.

(Liliana Bujdei)